Eva Knipschild

Als advocaat, mediator en partner bij Kennedy van der Laan is Eva Knipschild bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over (collectief) ontslag, de positie van de bestuurder, reorganisatie en overnames, medezeggenschapsrecht en ze coördineert internationale projecten. Daarbij gaat haar bijzondere interesse uit naar de rechten en plichten rondom flexibele arbeidsrelaties en outsourcing/overgang van onderneming. 

Eva is tevens MfN-registermediator op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij heeft de laatste jaren diverse mediations behandeld, waaronder individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties en geschillen op het gebied van medezeggenschap.

Opleidingen

  • Specialisatie Arbeidsmediation bij CvC (2013)
  • Mediation training Nelissen Van der Hoeven (2010)
  • Grotius Academy Labour and Employment Law (2005)
  • University of Amsterdam -Law (2000)
  • Université Paul Valéry (Montpellier III) (1996)

Docentschap


Eva is docent in binnen- en buitenland op arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder de Wwz. Zij doceert  onder meer bij JAR Verklaard Seminars op het gebied van arbeidsrecht en ze geeft de cursus Specialisatie Arbeidsmediation. 

Publicaties

In oktober 2016 is de derde druk van het boek ‘Arbeidsrecht en mediation’ (SDU 2016) uitgebracht. Als coauteur bewerkte Eva de in 20013 gepubliceerde tweede druk tot een volledig geactualiseerd boek dat alle informatie bevat die nodig is voor mediators, advocaten en anderen om mediations in arbeidsrechtzaken te begeleiden. Dit boek vormt tevens een leidraad voor de opzet van de specialisatie tot arbeidsmediator van Schonewille & Schonewille.

Naast haar werk als advocaat en mediator is Eva redacteur van het arbeidsrechtelijke jurisprudentietijdschrift JAR. Eva schrijft maandelijks op MT.nl over ontwikkelingen in het arbeidsrecht.