Carla Goosen

Carla Goosen begon in 1975 haar loopbaan in de jeugd GGZ en in het onderwijs. In de periode 1984-2001 leidde zij achtereenvolgens twee bedrijven. Sinds 1999 heeft Carla een eigen mediationpraktijk op het terrein van familie, arbeid, overheden en herstelrecht. Carla heeft veel ervaring met traumagerelateerde en psychische problematiek in conflictsituaties. Zij wordt gevraagd als forensisch mediator, als coach in de collaborative divorce, als mediator bij relatie-, ouder-kind- , gezins- en echtscheidingsconflicten, nalatenschappen, arbeid en samenwerkingsverbanden, vaak in combinatie met psychische problematiek.


Voor de kinderombudsman deed Carla onderzoek naar preventie van vechtscheidingen en de gezinsadvocaat (2014-2016). In 2016 was Carla met het plan Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd met Maurits Barendrecht koploper in de divorce challence. Vanuit interdisciplinariteit, professionaliteit en compassie kan voor ieder probleem een juiste route worden ontwikkeld.


Carla zet mensen in hun kracht.


Als gedragswetenschappelijk onderzoeker houdt zij zich bezig met multidisciplinaire vraagstukken waar psychologie en recht samenkomen.

Een warm hart zonder kennis is schadelijk, maar evenzo is het omgekeerde het geval


Opleiding


Carla studeerde psychologie, pedagogiek (1975) geestelijke gezondheidkunde (1982) en rechten (1999). Zij behaalde een juridische master of dispute resolution arbeidsrecht en overheden (2005) en werd ingeschreven in de registers van forensische mediation (2007) en de collaborative law (2009). Carla promoveerde in 2011 in de gedragswetenschappen.


Docentschap


Carla is eerstegraads bevoegd docent (1975) en heeft 40 jaar ervaring in allerlei soorten onderwijs. Zij ontwikkelde tal van opleidingen en cursussen en deed als hoofddocent onderzoek vanuit het universitair en hoger beroepsonderwijs. Carla is daarnaast supervisor en opleider van vertrouwenspersonen en mediators.


Project(en), partnerschap en samenwerking

Voorzitter van het Nederlands interventiecentrum voor Arbeidsverhoudingen 
(www. NICVA.nl). 
Voorzitter van stichting Triptiek (www. Stichtingtriptiek.nl). 
Bezemer Kuiper & Schubad, training en advies voor ongewenste omgangsvormen.
Opleiding Ombudsman ism Universiteit van Utrecht (start 2018).
Documentaire aanpak veilig scheiden voor NPO met Doret van de Sloot (2018).
Opleiding mediationvaardigheden voor schoolleiders met CNV.

Publicaties


Carla publiceert regelmatig en is redactielid van Nederlandse Mediation (Kluwer).