Louis Cauffman

Louis Cauffman

Louis Cauffman klinisch psycholoog met een hele brede waaier aan therapeutische opleidingen, gaande van Systemische familietherapie over Ericksoniaanse hypnotherapie tot alle mogelijke richtingen in de oplossingsgerichte benadering. Daarnaast is hij bedrijfseconoom

Al vele jaren, sedert hij met zijn toenmalig team eerst Steve de Shazer, en kort daarna Insoo Kim Berg naar Europa heeft gehaald (1987), geeft hij opleidingen in de oplossingsgerichte benadering, in binnen- en buitenland. Louis gebruikt het oplossingsgerichte denken en werken in de meest diverse settings binnen de gezondheidszorg. Dit gaat van werken met kinderen tot interventies in de ouderenzorg, van ambulant werken over begeleid wonen tot residentiële zorg, van individuele begeleiding over koppels,families en sociale netwerken tot teambegeleiding, van bijzondere jeugdzorg tot zorginstellingen voor mentaal gehandicapten, van praktijkondersteuners voor de huisarts tot werken met arbeidsmobiliteitadviseurs en loopbaanadviseurs,etc.

Verder is Louis CEO van het Integrative Management Institute bvba, een bedrijfsadvieskantoor dat gespecialiseerd is het werken met familiebedrijven en in strategisch veranderprojecten voor (multi)nationale bedrijven. In dit kader treed ik op als coach en bedrijfsconsultant in de meest diverse bedrijfsomgevingen met de meest diverse uitdagingen.

Tevens is hij medewerker van het Instituut voor het Familiebedrijf (zie www.familiebedrijf.be), was gasthoogleraar in de familiebedrijfspsychologie aan de HUB te Brussel en werd in 2007 verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van het Family Firm Institute, USA (zie www.ffi.org). Binnen het FFI is Louis uitdrukkelijk gevraagd om de oplossingsgerichte benadering te introduceren in de wereldwijde opleidingsactiviteiten van FFI.

Louis Cauffman is onder andere auteur van het boek 'Simpel. oplossingsgerichte positieve psychologie in actie.'  

U kunt hier het volledige CV van Louis Cauffman downloaden