Annet Draaijer

 

Mr. Drs. J.J. (Annet) Draaijer

Annet is een ervaren fulltime zelfstandige mediation professional en gastdocent bij de specialisatieopleiding tot legal business mediator en legal arbeidsmediator.

Na circa 20 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, gespecialiseerd in het bestuurs- en arbeidsrecht, richt zij zich sinds 2013 volledig op mediation op de rechtsgebieden Arbeid, Overheid en het snijvlak van beide rechtsgebieden (zoals het ambtenarenrecht). Daarnaast staat zij op de lijst van mediators van de Rechtbank Amsterdam waardoor zij regelmatig optreedt als mediator in met name zakelijke en overheidsgeschillen die door de rechter zijn doorverwezen naar mediation.

Annet is als mediator aangesloten bij het MfN (voorheen NMI), het International Mediation Institute (IMI) en de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM). Tevens zit zij in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA). Tot slot is zij redactielid van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer).

 

Opleidingen

 • Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Beroepsopleiding Advocaten
 • Mediationopleiding CvC

 

Docentschap

Naast mediator is Annet docent en trainer op het gebied van onder andere ADR/mediation, mediation advocacy en specialisatieopleidingen, waaronder legal business mediator en legal arbeidsmediator.
Aan de Universiteit Utrecht doceerde zij het vak “Mediation in de Nederlandse rechtspraktijk” als onderdeel van de interfacultaire Minor in mediation. Daarnaast is zij docent ADR/Mediation en vaardighedentrainer voor de advocaat-stagaires in het kader van de Beroepsopleiding Advocaten.

 

Publicaties       

 • Diverse publicaties in het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer), sinds 2015 redactielid.
 • “Pilot mediation in faillissementen”,  mrs. J.J. Draaijer en T. van Hees (Tijdschrift voor Insolventierecht 2013/40)
 • Co-auteur jurisprudentiebundel “Rechtspraak Mediation”, tweede herziene druk, SDU, 2013.
 • “ Mediator, hoe ga je om met advocaten?”, bijdrage congresbundel Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht “De ervaren mediator”, blz 79-88, Maklu, 2012.
 • “Vertrouwelijkheid en de Wob”, Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2008/1.
 • Boekrecensie van het boek “Met de overheid om tafel” van mr. D. Allewijn, SDU, 2007; (Tijdschrift Conflicthantering, 2007/507);
 • Boekrecensie van het boek “Mediation in arbeidsconflicten” van de mrs. Van der Griendt en Schutte, 2006, NMI kennisreeks (Advocatenblad 2006/14);