Specialisatie Mediation Advocacy

inschrijven voor specialisatie-mediation-advocacy

Opleidingsdata

Mediation Advocacy Verdieping vroegboekkorting voor 1 april
startdatum: 1-5-2017 09:00:00

Mediation Advocacy Verdieping
startdatum: 1-5-2017 09:00:00


Opleider(s)

Manon Schonewille


Meer informatie

Wilt u meer weten over de specialisatieopleiding mediation advocacy? Neem contact op met opleider Manon Schonewille.

Verhinderd?

Tot vier weken voor aanvang van onze programma’s kunt u uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Van vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen.

Inschrijven

Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Specialisatieopleiding mediation advocacy

Verdieping voor de jurist in mediation en professionals die zich tot IMI certified mediation advocate of advisor willen bekwamen.

 • Duur: 2 dagen
 • De opleidingsdagen zijn van 10.00 - 19.00 uur
 • Inschrijfgeld: € 1.500 per persoon (excl. btw) inclusief studiemateriaal (boeken, checklists, reader en elektronische leeromgeving), consumpties en heerlijke lunches
 • Bij aanmelding voor 1 april 2017 geldt een vroegboekkorting van 10% en betaald u € 1.350,-  
 • Eventuele overnachtings-, reis- en parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld
 • Locatie: ons kantoor aan het Hofplein 20 te Rotterdam (de voormalige SHELL toren). 

Waarom een specialisatie mediation advocacy?

Volgend jaar zal mediation naar verwachting voor het eerst een duidelijke positie krijgen in het juridische systeem. Door nieuwe wetgeving zult u als jurist kennis moeten hebben van mediation. Het bijstaan van een cliënt of vertegenwoordigen van een bedrijf is fundamenteel anders bij procederen (litigation advocacy) en arbitrage (arbitration advocacy) dan bij mediation (mediation advocacy). De specialisatieopleiding mediation advocacy biedt aan zowel advocaten als bedrijfsjuristen en andere professionele partijbegeleiders in een mediation de benodigde kennis en een praktische handleiding. U leert hoe u een mediationtraject vanaf het initieren tot de afronding succesvol kunt doorlopen. Mediation kent andere succes- en faalfactoren dan een rechtsgang. Tijdens deze opleiding kunt u leren hoe u het beste uit een mediationprocedure kunt halen.

Deze opleiding volgt de Mediation Advocacy Proposed Guidelines die zijn opgesteld door een Task Force van het International Mediation Institute (IMI), waarvan docent Manon Schonewille de voorzitter is. Deelnemers aan deze specialisatieopleiding kunnen opgaan voor een qualified mediation advocate assessment om zich door het IMI te laten certificeren als mediation advocate

Bestemd voor

De advocaat, bedrijfsjurist, notaris, accountant en andere professionele partijbegeleiders in mediation. Deze opleiding is bedoeld voor de jurist die als partijadviseur met mediation in aanraking komt en niet voor juristen die zelf mediator willen worden. Desalniettemin kan het voor mediators wel nuttig zijn om te weten wat het perspectief van de partijbegeleider is en wat zij van een professioneel geschoolde partijbegeleider kunnen verwachten.

Toelatingsvoorwaarden

Om de opleiding succesvol te kunnen volgen, heeft u:

 • Minimaal 2 jaar professionele ervaring in een praktijkgerichte, juridische, financiële of managementfunctie, dan wel in een andere relevante professionele functie.
 • Voldoende passieve kennis van de Engelse taal om internationale artikelen te kunnen lezen en videodemonstraties in het Engels te kunnen volgen.

Programma in het kort

U wordt aan de hand van een casus door het mediationtraject geloodst. In elk stadium wordt stilgestaan bij good practices en do’s en do not’s, strategische keuzes, alsmede de juridische context, wetgeving en jurisprudentie. De focus ligt op specifieke en praktische kennis.

U leert hoe mediation met een legal mediator geen ’soft gedoe’ is, maar een effectief proces o.l.v. een procesmanager die actief meedenkt en op de hoogte is van de relevante rechts- en andere normen, gesprekstechnieken, psychologische processen én inhoudelijke thema's.

U krijgt antwoord op cruciale vragen als:

 • Wanneer is mediation wel of niet in het belang van mijn cliënt?
 • Hoe selecteer ik de geschikte mediator?
 • Hoe zorg ik dat de wederpartij en mijn eigen cliënt of de intern betrokken managers instemmen met mediation?
 • Hoe krijg ik iedereen ‘in the right state of mind’ en goed voorbereid aan de mediationtafel?
 • Wat is de beste informatiestrategie, welke informatie moet ik delen, wanneer deel ik informatie en met wie; en welke informatie kan ik beter voor me houden?
 • Wie moeten (niet) deelnemen aan de mediation?
 • Welke consequenties heeft de kaderwet mediation voor mijn werkzaamheden als jurist?
 • Hoe zorg ik voor voortgang en hoe blijft een mediation on track?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van de mogelijkheden die mediation biedt en hoe 'gebruik' ik de mediator daarbij?

Resultaat

 • Een jurist die opgeleid is tot mediation advocate vervult een belangrijke rol als partijadviseur. Tijdens deze opleiding leert u dat er verschillende werkwijzen bestaan die los van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet en wanneer u het beste een mediator met welke stijl kunt inschakelen.
 • U kunt uw cliënt adequaat bijstaan tijdens een mediation.
 • U weet wat mediation echt inhoudt en kunt het implementeren in uw kantoororganisatie.
 • U bent optimaal voorbereid op het assessment om u te laten certificeren als IMI certified mediation advocate via ACB, het ADR Centrum voor het Bedrijfsleven. Meer informatie over IMI certificering voor mediation advocates en adviseurs.