Specialisatie Nalatenschapsmediation

inschrijven voor specialisatie-nalatenschapsmediation

Opleidingsdata


startdatum: 21-4-2017 09:00:00


startdatum: 25-5-2017 09:00:00


startdatum: 23-6-2017 09:00:00


Opleider(s)

Annette M. van Riemsdijk
Else-Marie van den Eerenbeemt
Fred Schonewille
George Smits
Jacques de Waart

Extra informatie


Op verzoek van de bij Netwerk Notarissen aangesloten (kandidaat-) notarissen die hebben deelgenomen aan de (basis)opleiding Legal Mediation is door Schonewille & Schonewille Legal Mediation een variant op de bestaande specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation ontwikkeld die is toegesneden op de mediator die tevens (kandidaat-) notaris is.

Opleiding

De afwikkeling van nalatenschappen gaat steeds vaker gepaard met ruzie. Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens, leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. De verdeling van een nalatenschap zet dergelijke zaken op scherp.
Verder maken de uitleg van een testament enerzijds en de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden anderzijds, de begeleiding van de afhandeling van een nalatenschap niet eenvoudig. De toepassing van (legal) mediation met bijbehorende methoden en technieken biedt dan ook een grote meerwaarde bij de afwikkeling van een nalatenschap.

De specialisatieopleiding nalatenschapsmediation leert u hoe u als mediator methodisch te werk kunt gaan en daarnaast op welke wijze u mediationtechnieken en -vaardigheden kunt inzetten bij het ondersteunen van uw cliënten als het gaat om de afwikkeling van een erfenis. Veel aandacht wordt besteed aan het psychologische systeem van de familierelaties waarin zakelijke en juridische erfenisconflicten vrijwel altijd hun oorsprong vinden.

Als nalatenschapsmediator bent u de regisseur van het mediationproces, informeert u de erfgenamen over de toepasselijke rechtsregels en helpt u hen gestructureerd te onderhandelen. Hierdoor wordt niet alleen een evenwichtige juridische overeenkomst tot stand gebracht tussen de erfgenamen, maar is ook veel ruimte voor het herstellen van verstoorde familieverhoudingen waardoor in de meeste gevallen tevens een relationeel vergelijk kan worden bewerkstelligd.

Inschrijving

Deze zesdaagse specialisatieopleiding zal worden gegeven in blokken van telkens twee dagen per maand in de maanden april, mei en juni 2016 te Rotterdam.

De opleidingsdata zijn de volgende:

  • 21 en 22 april
  • 25 en 26 mei
  • 23 en 24 juni

U kunt zich inschrijven door rechts op de knop ´inschrijven´ te klikken en het formulier dat dan verschijnt in te vullen.

Deze opleiding wordt eenmalig als in house-opleiding aangeboden, in nauwe samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation die de reguliere opleiding Nalatenschapsmediation verzorgt. Het programma is dan ook gelijk aan het programma van de reguliere opleiding die namens de Stichting Nalatenschapsmediation wordt georganiseerd door Result ADR. Meer informatie over het programma treft u aan op de website van deze organisatie via de volgende link: http://www.resultadr.com/NI/specialisatie-opleiding-nalatenschapsmediation.

Het aantal deelnemers aan deze opleiding bedraagt maximaal 16 en de opleiding kan alleen doorgang vinden met ten minste 10 deelnemers.

De reguliere prijs voor de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation bedraagt € 4.500,-, exclusief BTW. Voor deze in house-opleiding geldt echter een korting en is de prijs € 3.995,- exclusief BTW.

Deelname aan deze specialisatieopleiding is mogelijk indien de deelnemer eerder een basisopleiding mediation heeft afgerond.