11 juni - Specialisatie nalatenschapsmediator

inschrijven voor 11-juni-specialisatie-nalatenschapsmediator

Opleidingsdata


startdatum: 11-6-2019 10:00:00


Opleider(s)

Fred Schonewille

Extra informatie


Meer informatie

Deze specialisatieopleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Wilt u meer weten? Mail naar Fred Schonewille.

Specialisatieopleiding legal family mediator, nalatenschapsmediation

Specialiseer u tot regisseur van het mediationproces bij een nalatenschap

 • Duur: 6 dagen.
 • De cursus bestaat uit 3 delen van steeds 2 dagen met een avond (5 dagdelen), in totaal 15 dagdelen.
 • Voor de mediator die zich wil verdiepen in het Erfrecht is er een extra, facultatief blok Erfrecht. 
 • Kosten: € 4.500,- (excl. btw) inclusief studiemateriaal (boeken, reader en elektronische leeromgeving), consumpties en lunches
 • Kosten facultatief blok Erfrecht: € 995,- (excl. btw)
 • Korting:
  • 10% vroegboekkorting bij inschrijving voor 20 april of
  • 10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN, NOVEX
  • (geen stapelkorting)
 • Locatie: een bijzondere en goed bereikbare locatie, centraal in Nederland
 • Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Cursusdata 2019

 • Blok 1: 11 en 12 juni
 • Blok 2: 2 en 4 oktober
 • Blok Erfrecht: 10 en 11 september (facultatief)
 • Blok 4: 5 en 6 november.

 PE-punten

 • MfN: 45 PE-punten
 • KNB: 45 PE-punten
 • VMN: 39 PE-punten
 • EPN: 45 PE-punten

Voor de tweedaagse cursus Erfrecht:12 extra PE punten.

 

Waarom specialiseren in nalatenschapsmediation?

Uit onderzoek is gebleken dat de afwikkeling van nalatenschappen steeds vaker gepaard gaat met ruzie. Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens, leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. De verdeling van een nalatenschap zet dergelijke zaken op scherp. Ook het vaak ontbreken van een testament enerzijds en de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden anderzijds, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet eenvoudig.

De toepassing van mediation met bijbehorende methoden en technieken biedt een grote meerwaarde bij de afwikkeling van een nalatenschap. De specialisatieopleiding nalatenschapsmediation leert u hoe u mediationtechnieken en -vaardigheden kunt inzetten bij het ondersteunen van uw cliënten bij de afwikkeling van een erfenis. Als nalatenschapsmediator bent u de regisseur van het mediationproces, informeert u de erfgenamen over de toepasselijke rechtsregels en helpt u hen gestructureerd te onderhandelen. Hierdoor wordt niet alleen een evenwichtige juridische overeenkomst tot stand gebracht tussen de erfgenamen, maar is ook veel ruimte voor het herstellen van verstoorde familieverhoudingen.

De opleiding wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving.

 

Voor wie

Voor notarissen, advocaten en andere professionals.

 

Programma in het kort

De specialisatieopleiding nalatenschapsmediation behandelt de volgende onderwerpen:

 • het testament
 • de vaststellingsovereenkomst
 • de psychologie van het gezin en de familie
 • communicatiepatronen tussen de leden van een gezin en van een familie
 • complicaties bij samengestelde gezinnen
 • erfrechtelijke normen uit wet en rechtspraak
 • de rolverdeling tussen nalatenschapsmediator, notaris, executeur-testamentair en erfrechtadvocaat

 

Fred Schonewille publiceerde twee Erfenisvakdag Cahiers over nalatenschapsmediation. Deze publicaties worden gebruikt in de specialisatieopleiding.

 

Toelatingsvoorwaarden

U dient een door ons erkende mediationopleiding met goed gevolg afgelegd te hebben. Ook beschikt u over degelijke kennis van het erfrecht. Dit wordt beoordeeld met een erfrechttoets. U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een door de Stichting Nalatenschapsmediation geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd.

 

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de specialisatieopleiding legal family mediator, met de verdiepingsmodule nalatenschapsmediation.