5 november specialisatie zakelijke mediator

inschrijven voor 5-november-specialisatie-zakelijke-mediator

Opleidingsdata

verdieping business mediation najaar 2019
startdatum: 5-11-2019 10:00:00

verdieping business voorjaar 2019 10% vroegboekkorting
startdatum: 5-11-2019 10:00:00
Meer informatie

Wilt u meer weten over de specialisatieopleiding legal business mediator, zakelijke mediation? Neem dan contact op met docent Manon Schonewille.

 

Verhinderd?

Tot zes weken voor aanvang van onze programma’s kunt u schriftelijk kosteloos annuleren. Van zes tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen.

Specialisatieopleiding legal business mediator, zakelijke mediation

Wilt u na de basisopleiding als Legal Business Mediator aan de slag? Leer dan de essentiële vaardigheden en kennis die zakelijke gebruikers van hun mediator verwachten. Deze specialisatie is door de opzet ook zeer geschikt voor mediators die stap voor stap olv een ervaren mediator als coach een volledige mediation willen doorlopen.

 • Duur: 5 dagen
 • De opleidingsdagen zijn van 10.00 -19.00 uur.
 • Kosten: € 3.750 (exclusief btw) voor de complete module inclusief studiemateriaal (reader en elektronische leeromgeving), consumpties en lunches. Bij aanmelding voor 8 september 2019 zijn de kosten met een vroegboekkorting van 10% € 3.375,- 
 • Locatie: ons kantoor aan het Hofplein 20 te Rotterdam (de voormalige SHELL toren). 
 • MfN: op aanvraag 35 punten (categorie 1a mediationproces : 20 PE punten, categorie 2 allgemeen, financieel, juridisch: 15 PE punten) | NOvA (PO): 35 punten.
 • Data najaar 2019: 5 , 8, 15, 25 november, 4 december (nieuwe data voor winter 2020 worden momenteel gepland).

Uw cliënten vragen om een gespecialiseerde professional die meer kan bieden dan faciliterende mediation alleen. Met een verdiepingsopleiding business mediation kun je je onderscheiden in de markt. Veel succesvolle collega’s gingen u voor.

Uit recent onderzoek (ZAM | ACB | UU 2018) onder bedrijven en advocaten blijkt dat zij van een zakelijke mediator verwachten dat deze over specifieke mediationvaardigheden beschikt en dat zij bij voorkeur een sturende, proactieve en gespecialiseerde mediator inschakelen. Deze moet hen als procesarchitect erbij kunnen ondersteunen zodat er op korte termijn een oplossing komt. Een snelle one stop shop. Zowel advocaten als bedrijven zijn minder enthousiast over generalistische mediators die dit vak ‘erbij doen’ buiten een professionele setting om.

     

 

In onze specialisatie tot Legal Business Mediator leert u de kneepjes van de door bedrijven en hun advocaten gewenste aanpak van een mediation:

 • Minder dan de helft van de bedrijven ziet de rol van de mediator beperkt tot het enkel in goede banen leiden van de gesprekken tussen partijen, zodat die op een constructieve wijze met elkaar in gesprek blijven en raken.
 • Ruim de helft ziet als voornaamste toegevoegde waarde van een mediator dat deze de emotionele barrières uit de weg ruimt die het treffen van een regeling in de weg staan.

Een zakelijk mediator moet dus meester zijn in de klassieke mediationvaardigheden. Maar voor meesterschap is meer nodig:

 • Vrijwel alle onderzochte bedrijven willen een mediator die stevig de regie over het proces neemt, bijna 80% is zelfs voorstander van een mediator proposal als er te weinig voortgang in de onderhandelingen zit, 50% vindt een bindend advies door de mediator bespreekbaar en meer dan 3/4 is voorstander van een mediator die zich tegenover partijen uitlaat over de kansen en risico’s om zo partijen tot een regeling te sturen.
  Leer hoe je naar alle regelen der kunst deze sturende instrumenten in een business mediation inzet.
 • Ruim 2/3 wil uitvoerig de juridische aspecten aan de orde kunnen stellen tijdens de mediation. Dit kan de reden zijn voor de wens van 80% van de bedrijven dat een mediator ook juridische kennis heeft. Leer de hoe je je juridisch inhoudelijke kennis succesvol als mediator kunt inzetten.
 • 80% is geen voorstander van een mediator die alleen op en neer pendelt; bedrijven willen zelf het heft in eigen hand houden. Caucus is een tool, maar met alleen aparte gesprekken kom je er niet.

De meeste bedrijven zetten vraagtekens bij de effectiviteit van een rechtsgang. Gevraagd naar de meest effectieve vorm van geschiloplossing noemt slechts 2% een rechtszaak en 4% arbitrage. Mediation wordt door 25% als de meest effectieve methode gezien. Hybride vormen, een combinatie van procedures - ook met zelf onderhandelen - wordt als het meest effectief gezien. Leer dus als zakelijk mediator vooral ook een procesarchitect te zijn. De markt is er rijp voor.

Opzet van de opleiding

In 5 praktijkgerichte dagen leert u onder leiding van ervaren business mediators die u in kleine groepjes stap voor stap coachen en trainingsacteurs de essentiële vaardigheden om zakelijke geschillen professioneel te begeleiden. Daarbij komt ook ‘procesarchitectuur’ uitgebreid aan bod. Afhankelijke van de samenstelling en interesse van de groep desgewenst ook in internationaal verband. Naast inleidingen door (gast)docenten over hun business mediation-praktijk en casestudies, is er in deze verdiepingsopleiding veel aandacht voor het ontwikkelen van concrete vaardigheden en het opdoen van ervaring met het over meerdere sessies verspreidt begeleiden van een zakelijk geschil. Inclusief alle administratieve en juridische aspecten.
Tijdens de verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator krijgt elke deelnemer een eigen zakelijke of arbeidsmediation die als het ware in 'real time' over meerdere sessies uitgevoerd wordt. Onder continue supervisie van een ervaren coach en intervisie van medestudenten.

Download hier de brochure

 

Tijdens de opleiding wordt ook ingegaan op de inzichten die verkregen zijn door de Global Pound Conferences over de toekomst van zakelijke geschiloplossing  (Amsterdam juni 2016, Meer informatie vind u hier) ) en het ZAM-ACB marktonderzoek naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation vande Universiteit Utrecht (meer informatie hier).

 

Waarom specialiseren in business mediation?

Zakelijke geschillen zijn vaak inhoudelijk ingewikkeld, er zijn meerdere stakeholders bij betrokken en er zijn grote (financiële) belangen mee gemoeid. Het behandelen van geschillen tussen ondernemingen vraagt dan ook om zakelijke mediators met niet alleen specifieke mediationvaardigheden, maar ook met voldoende kennis van de zakelijke materie. Een legal business mediator moet naast het diepgaand analyseren van de belangen en het managen van de relatienele aspecten duidelijk kunnen sturen op het proces en daarnaast ook actief meedenken over de inhoudelijke aspecten van het geschil. In zakelijke mediations is tevens de pre-mediation fase van bijzondere betekenis. Ook het effectief omgaan met advocaten en andere specialisten (die al dan niet aanwezig zijn tijdens de mediationgesprekken) is een belangrijk aspect. In de specialisatieopleiding legal business mediator leert u om bedrijven en ondernemingen te begeleiden bij zakelijke geschillen, al dan niet met een internationaal karakter.

De opleiding wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving.

 

Voor wie

Voor legal mediators, IMI mediators, ADR-register mediators of MfN register mediators die zich willen specialiseren in het begeleiden van ondernemingen bij het oplossen van geschillen met andere bedrijven, al dan niet met een internationaal karakter.

 

Resultaat

Na het volgen van deze specialisatieopleiding:

 • weet u hoe u zakelijke mediations kunt initiëren en begeleiden, inclusief verslaglegging en het maken van een VSO
 • kunt u over (hybride) mediationtrajecten adviseren
 • kent u de specifieke kenmerken van business mediations, de mogelijkheden en potentiële valkuilen
 • weet u hoe u de deelnemers die bij uw zakelijke mediations aan tafel moeten zitten kunt selecteren
 • kunt u u effectief omgaan met advocaten en andere adviseurs
 • weet u waar u op moet letten bij grensoverschrijdende mediations en hoe u deze moet voorbereiden, rekening houdend met culturele verschillen en een andere benadering van de mediationpraktijk van de betrokken partijen uit verschillende landen
 • en heeft u ervaring opgedaan met de interventies en technieken die speciaal voor zakelijke mediations van belang zijn.

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt de opleiding legal mediation gevolgd met als specialisatiemodule business mediation. Ook als ervaren mediator, met een andere relevante opleiding kunt u mogelijk na een intakegesprek deelnemen aan deze verdiepingsopleiding tot zakelijke mediator.
 • Minimaal 2 jaar professionele ervaring in een praktijkgerichte, juridische, financiële of managementfunctie, dan wel in een andere relevante professionele functie.
 • Voldoende passieve kennis van de Engelse taal om internationale artikelen te kunnen lezen en videodemonstraties in het Engels te kunnen volgen.

 

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de specialisatieopleiding business mediator, zakelijke mediation.