Specialisatie arbeidsmediator

inschrijven voor specialisatie-arbeidsmediator

Opleidingsdata

Verdiepingsopleiding compleet
startdatum: 10-5-2018 10:00:00

Verdiepingsopleiding 2 modules | dagen
startdatum: 10-5-2019 00:00:00

Verdiepingsopleiding 3 modules | dagen
startdatum: 10-5-2019 00:00:00Extra informatie

Programma van dag-tot-dag

Meer informatie

Wilt u meer weten over de specialisatieopleiding legal business mediator, mediation in arbeidsconflicten? Neem dan contact op met opleidingscoordinator Pauline Schonewille Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met docent Huub Liefhebber.

 

Verhinderd?

Tot vier weken voor aanvang van onze programma’s kunt u uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Van vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen.

Inschrijven

Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Specialiseer u tot legal arbeidsmediator en omzeil de mogelijke valkuilen voor mediators in dit fascinerende vakgebied

 • Duur: 5 dagen
 • Opleidingsdagen zijn van 10.00 - 19.00 uur
 • Kosten: € 3.750 (exclusief btw) inclusief studiemateriaal (boeken, reader en elektronische leeromgeving), consumpties en uitgebreide lunches
 • Het is ook mogelijk om een aantal modules te volgen (bijvoorbeeld omdat u een vrijstelling heeft voor de juridisch inhoudelijke modules of indien u alleen geinteresseerd bent in een bepaald onderdeel; vraag naar d emogelijkheden)
 • Locatie: ons kantoor aan het Hofplein 20 te Rotterdam (de voormalige SHELL toren)
 • PE: MfN: 35 punten (categorie 1a mediationproces : 20 PE punten, categorie 2 allgemeen, financieel, juridisch: 15 PE punten) | NOvA (PO): 35 punten
 • Data aangepast programma zomeropleiding 2019: dinsdag 21 mei, maandag 27 mei, vrijdag 7 juni en individueel te plannen dagen met een coach en trainingsacteurs

 

Het boek Arbeidsrecht van Mr. Eva Knipschild - een van de vakdocenten - vormt een leidraad voor de opzet van deze specialisatie tot arbeidsmediator . 

Arbeidsrecht en mediation (3e druk)

Deel 8 in de Mediationreeks

Eva Knipschild, Simon IJsendoorn van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan

Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de mediator en andere professionals, die zich met individuele arbeidsconflicten bezighouden, niet alleen kennis hebben van mediation, maar ook van de juridische context. Het boek Arbeidsrecht en mediation beoogt daarin te voorzien.
Meer informatie.

 

Waarom specialiseren in mediation in arbeidsconflicten?

In Nederland werken zo’n 8,3 miljoen personen op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst. Arbeidsverhoudingen zijn een van de meest voorkomende contractuele relaties. Op het gebied van arbeidszaken wordt ook vaak mediation ingezet. Zeker met de onzekerheden die de WWZ met zich mee kan brengen is mediatoin voor zowel de werkgever als werknemer een aantrekkelijke optie geworden. Zie tevens deze bijdrage in het NOS journaal "Werkgever schikt vaker bij ontslag én geeft een hogere vergoeding"

Conflicten in de arbeidsrelatie kunnen het creatief vermogen en de prestaties van teams en individuele medewerkers verhogen, maar kunnen ook een negatieve impact hebben op de gezondheid van werknemers, de productiviteit en de kwaliteit van beslissingen.

Met de specialisatieopleiding mediation in arbeidsconflicten breidt u uw kennis over dit vakgebied uit en leert u de specifieke inzichten en vaardigheden die u nodig heeft om als mediator conflicten in arbeidsrelaties succesvol te begeleiden. Arbeidsmediators krijgen te maken met veel verschillende situaties zoals arbeidsconflicten en verzuim; samenwerkingsproblemen en team performance; ontslag, of beëindiging van een arbeidsrelatie. Elk van deze situaties vraagt een andere benadering, waarbij er ook vaak sprake is van een combinatietraject. 

Als arbeidsmediator komt u regelmatig voor ingewikkelde vraagstukken te staan. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een situatie waarin de werkgever insteekt op exit, terwijl de (langdurig zieke) werknemer insteekt op het behoud van zijn werk. Wanneer begint u met het stellen van reality testing vragen als u het gevoel heeft dat verbeteren van alleen de samenwerking niet tot oplossing van het probleem gaat leiden? Is het verstandig om altijd een individueel pre-mediation gesprek met elk van de partijen te voeren? En doet u dat in persoon of telefonisch? Hoe kunt u oplossingsgerichte interventies in arbeidszaken inzetten? Wat zijn de do's en don'ts daarbij? Betrekt u juridische adviseurs of HR-managers bij de mediation? Hoe bewaakt u de machtsbalans?
Deze en andere vragen, dilemma's en strategische keuzes vormen de rode draad door de opleiding.

De opleiding start met een module waarin specifiek aandacht besteed wordt aan de nieuwe regelgeving op het gebied van het ontslagrecht dat sinds 1 juli 2015 van kracht is. En wie kan dat beter uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden dan een kantonrechter?  
Degenen die aantoonbaar kennis hebben van de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld arbeidsrechtadvocaten of arbeidsdeskundigen) kunnen voor dit onderdeel een vrijstelling krijgen. Gedurende dit onderdeel kunnen zij een praktijk-track volgen, waarin oa gewerkt wordt met de vraag hoe een arbeidsmediator die (vergaande) juridische en inhoudelijke kennis heeft deze kennis effectief kan inzetten in de mediation praktijk.

De opleiding wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving en gespeciaiseerde literatuur, waaronder de uitgave ‘Arbeidsrecht en Mediation’, een volledig up-to-date boek dat alle informatie bevat die nodig is voor mediators, advocaten en anderen om mediations in arbeidszaken te begeleiden. Deel 8 in de Mediationreeks van Sdu, is gechreven door Eva Knipschild, die tevens een van de ervaren docenten in deze opleiding arbeidsmediation is, en Simon van IJsendoorn. 

 

Voor wie

Voor mediators die zich willen specialiseren in het begeleiden van mediations bij verstoorde arbeidsrelaties, zoals:

 • ontslag
 • re-integratie
 • ziekte- en conflictverzuim
 • conflicten binnen teams, tussen collega’s of manager en medewerker(s); inclusief TeamFix en vertrouwelijk onderzoek

En voor iedereen die wil leren hoe diepgaande juridische | inhoudelijke kennis effectief als mediator gebruikt kan worden. Voor niet-juridische mediators die snel op de hoogte wil komen van de nieuwe ontslagrechtregels is er op dag 1 een juridische module.
 

Programma in het kort

De specialisatieopleiding mediation in arbeidsconflicten behandelt arbeidsconflicten vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Zie het programma van dag tot dag.

 • Specifieke aspecten van arbeidsconflicten
 • Juridische aspecten van arbeidsconflicten, met name ook veel aandacht voor het op 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe ontslagrecht
 • Hoe kan een arbeidsmediator met (vergaande) juridische en inhoudelijke deze kennis inzetten in de mediation praktijk, zonder dat het een juridische procedure wordt.
 • Gedrag in organisaties en de grondslagen van de psychologie van conflicten in arbeidsrelaties
 • Recent empirisch onderzoek
 • Diagnosticeren van situaties
 • Kiezen van de juiste interventies als arbeidsmediator, rekening houdend met arbeidspsychologische en juridische inzichten
 • Effecten van conflicten op individuele werknemers, teams en organisatie

 

Resultaat

Na het volgen van deze specialisatieopleiding:

 • weet u wat de specifieke kenmerken, valkuilen en succesfactoren van dit type mediations zijn
 • bent u op de hoogte van relevante wet- en regelgeving inclusief de nieuwe Wwz en weet u hoe u deze kennis effectief als arbeidsmediator kunt inzetten
 • weet u hoe u moet omgaan met machtsverschillen en machtsongelijkheid bij dit type mediations
 • heeft u kennisgemaakt met een nieuw oplossingsgericht instrument om vastgelopen teams weer samen aan het werk te krijgen
 • kent u de belangrijke neuro-psychologische inzichten die voor u als arbeidsmediator essentieel zijn om uw werk goed te doen 

 

Toelatingsvoorwaarden

U hebt de opleiding legal mediation gevolgd met als specialisatiemodule business mediation of arbeidsmediation. Ook met een andere relevante erkende opleiding tot mediator, eventueel in combinatie met de verkorte opleiding legal mediation, kunt u deelnemen aan deze specialisatieopleiding.

 

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de specialisatieopleiding legal business mediator, mediation in arbeidsconflicten.