Specialisatie overheidsmediator

inschrijven voor specialisatie-overheidsmediator

Opleidingsdata


startdatum: 1-1-2017 09:00:00


Opleider(s)

Hans Bekkers
Huub Liefhebber
Manon Schonewille
Peter Kamminga

Extra informatie


Meer informatie

Wilt u meer weten over de specialisatieopleiding overheidsmediation? Mail naar Fred Schonewille.

Specialisatieopleiding overheidsmediation

Specialiseer u in mediation voor bestuursorganen

 • Duur: 5 dagen
 • Kosten: € 3.750 (exclusief btw) inclusief studiemateriaal (boeken, reader en elektronische leeromgeving), consumpties, diners op de lange dagen en lunches
 • Locatie: een bijzondere en goed bereikbare locatie, centraal in Nederland

 

Waarom specialiseren in overheidsmediation?

Mediation is een succesvol alternatief in geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Een onderzoek bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak toont de positieve effecten aan van mediation:

 • 45% van de partijen respectievelijk gemachtigden geeft aan dat door mediation het conflict geheel opgelost is
 • 50% respectievelijk 56% zegt dat de relatie met de wederpartij is verbeterd
 • 53% respectievelijk 57% heeft meer begrip gekregen voor de visie van de andere partij(en)

In de groep die in dezelfde periode een normale bestuursrechtelijke procedure heeft gevolgd bij de Afdeling, gaf slechts 20% aan dat de relatie met de wederpartij is verbeterd en 26% dat zij meer begrip hebben gekregen voor de visie van de andere partij(en).

Overheidsmediation sluit aan bij de tendens dat het bestuur steeds meer in overleg treedt met de burgers. Mediation tijdens een bestuursprocedure kan een belangrijke katalysatorfunctie vervullen bij het stimuleren van vroegtijdig overleg tussen burger en overheid. Bovendien kan het de kwaliteit van geschilafdoening verhogen, doordat rechtspraak op maat aangeboden wordt en er rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.

 

Voor wie

Voor mediators die zich willen specialiseren in het begeleiden van mediations waarbij een overheidsorgaan betrokken is, zoals:

 • conflicten tussen overheid en burgers en marktpartijen
 • conflicten tussen overheden, ambtenaren en bestuurders.
 • samenwerkingsconflicten binnen de overheid, bijvoorbeeld tussen afdelingen, diensten, sectoren en andere overheidsorganen.
 • mediation in het kader van bezwaarschriftbehandeling
 • arbeidsconflicten bij de overhead of tussen ambtenaren
 • geschillen waarbij de overheid als civiele partner optreedt

 

Programma in het kort

Een rode draad door deze specialisatieopleiding zijn gesignaleerde knelpunten van het bestuursrecht.

 

Toelatingsvoorwaarden

U hebt de opleiding legal mediation gevolgd met als specialisatiemodule business mediation of overheidsmediation. Ook als u als ervaren mediator de verkorte opleiding legal mediation hebt gevolgd, kunt u deelnemen aan deze specialisatieopleiding.

 

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de specialisatieopleiding legal business mediator, mediation in arbeidsrelaties.