Programma in het kort

Praktijkgerichte opleiding

De verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator is zeer praktijkgericht. Een eigen zakelijke mediation wordt gedurende 5 dagen als het ware in 'real time' behandeld en geanalyseerd. Op 3 dagen is tevens een plenaire demonstratie onder inzet van trainingsacteurs. Na afronding van deze opleiding komt u als zakelijke mediator goed beslagen ten ijs. Zowel als dispute mediator als onderhandelingsbegeleider (deal mediator).


1. Individuele casus
Elke deelnemer krijgt voor aanvang van de opleiding een eigen zakelijke casus die hij of zij als mediator gaat begeleiden. De mediators ronden voor de start van de eerste opleidingsdag de intake met hun partijen af, maken een concept mediationovereenkomst en sturen een opdrachtbevestiging aan partijen.
Op de eerste opleidingsdag wordt de intake van elke mediator besproken en krijgt de mediator daarop feedback van de opleider(s) en de partijen.
Tijdens de daaropvolgende dagen krijgt elke mediator ruim de tijd om de eigen mediation te begeleiden. Tussentijds bevestigt de mediator de gemaakte afspraken aan partijen en maakt een verslag. Deze stukken worden bekeken en waar nodig verbeterd.
Op de laatste dagen van deze specialisatieopleiding wordt het afsluitende deel van de mediation behandeld. Elke mediator krijgt weer ruim de tijd om de eigen mediation voort te zetten en te trachten deze tot een goed einde te brengen. Na afloop maakt elke mediator tevens de vaststellingsovereenkomst.  
Deelnemers kunnen tijdens de opleiding sparren met en krijgen feedback en coaching van ervaren business mediators.

2. Plenaire demonstratie
Naast de individuele praktijkcasus wordt tevens op 3 dagen plenair een casus met trainingsacteurs gedaan (life demonstratie van in totaal 9 uur).
 
3. Gastdocenten en special interest thema’s
Gastdocenten vertellen over hun business mediationpraktijk en specifieke aspecten van zakelijke mediation. Daarnaast is er aandacht voor thema’s als Corporate Dispute Resolution Policies, mediation advocacy, grensoverschrijdende geschillen en andere voor zakelijke mediations relevante thema’s.
 
 
Locatie:                              Schonewille & Schonewille Hofplein 20 | 3032 AC Rotterdam
Tijden opleidingsdagen:  Start 10.00 | LUNCH 13.15 – 14.00  |  Einde 19.00

 

Onderwerpen

De specialisatieopleiding zakelijke mediation behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • De oplossingsgerichte en evaluatieve mediationstijl, de faciliterende stijl, mix-stijlen
 • Hybride procedures
 • Omgaan met partij-adviseurs
 • Omgaan met een achterban en mandaat
 • Bijeenkomsten leiden met veel vertegenwoordigers aan tafel
 • Meer-partijen mediations
 • Corporate DIspute Resolution Policies
 • Onderhandelingsbegeleiding of Deal Mediation

Afhankelijke van de samenstelling en behoeften van de deelnemers worden tijdens de opleiding  ook de internationale aspecten van grensoverschrijdende geschillen behandeld:

 • Is er wetgeving in het betrokken land?
 • Welke mediationwetgeving is van toepassing?
 • Hoe is de Europese mediationrichtlijn in de betrokken landen geïmplementeerd?
 • Verstaan alle partijen hetzelfde onder het begrip mediation?
 • Wat verwachten partijen van de ‘juiste’ mediationstijl?
 • Hoe wordt het mediationproces aangepakt?
 • Welke interculturele aspecten spelen een rol?

De praktijkoefeningen worden onderbouwd met theorie, coaching door en praktijkervaringen van de docenten.

 

Digitale leeromgeving: Alle presentaties, checklists, tools, achtergrondinformatie, de agenda, etc. staan op onze digitale leeromgeving – Basecamp -. Kort voor de opleiding wordt u uitgenodigd voor de groep specialisatie businessmediation.