Certificeringen

Mfn registermediator en extra certificeringsmogelijkheden

De meest gangbare vervolgstap na een mediationopleiding is inschrijving in het register van MfN mediators. Op de website van de Mediatorsfederatie Nederland staat alle relevante informatie hierover.

U kunt ook als afsluiting van de opleiding een mediation onder toezicht van twee ACB-assessoren doen en zo het certificaat ACB geaccrediteerde legal mediator krijgen. Het tarief voor een 'life action performance based assessment' is € 850 exclusief btw. Na het volgen van specialisatieopleidingen en het opdoen van praktijkervaring kunt u ook worden opgenomen in het ACB-register van gecertificeerde legal family mediators of legal business mediators.

 

IMI Certified Mediator

De eerste stap in het assessment-traject om een IMI Certified Mediator te worden is het Post Training Assessment van ACB. Deze kunt u laten afnemen na het succesvol afronden van de opleiding tot legal mediator. Stap twee is het opdoen van voldoende praktijkervaring en voldoen aan de administratieve vereisten van het International Mediation Institute (IMI). Als derde stap legt u een mondeling examen af met een ACB-assessor, het examen bestaat voor een belangrijk deel uit een review hoe u uw mediations in de praktijk hebt aangepakt. Na het succesvol afleggen van het mondeling examen wordt u als IMI certified mediator erkend door het IMI. De kosten voor het mondelinge examen en de administratie bedragen momenteel € 325,- exclusief btw. Meer informatie staat op de website van ACB en IMI.