Wetsvoorstellen mediation ingediend bij de Tweede Kamer

woensdag 11 juni 2014

De naar aanleiding van het advies van de Raad van State aangepaste initatiefwetsvoorstellen mediation (nrs. 33 722, 33 723 en 33 727) van Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) zijn ingediend bij de Tweede Kamer en zullen begin december 2014 plenair worden behandeld.

Het betreft de volgende drie wetsvoorstellen:

  • De Wet ter bevordering van het gebruik van mediation in het burgerlijk recht, inhoudende wijzigingen in boek 3 en 7 BW en RV (nr. 33 723).
  • De Wet ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht, inhoudende wijzigingen in AWB en AWR (nr. 33 727).
  • De Wet registermediator: een wet die de registratie van mediators en de kwaliteit van de mediationprofessie regelt (nr. 33 722).

Deze wetgeving introduceert onder andere een nieuw (overheids)register voor mediators, een kwaliteitssysteem voor Registermediators, een hybride procedure waarbij Registermediators namens hun cliënten juridische vragen kunnen voorleggen aan een speciale e-rechter en de vaststellingsovereenkomst die in een mediation tot stand is gekomen kunnen laten bekrachtigen, alsmede dat in geschillen met een relationele dimensie partijen geacht worden eerst mediation te beproeven - vanzelfsprekende mediation - alvorens een procedure bij de rechter te starten.

Cross border mediations zijn al in een eerder stadium geregeld door wet nr. 33 320 ter implementatie van de EU mediationrichtlijn. Deze wet is sinds 21 november 2012 van kracht.

Via de weblinks hieronder zijn de inititiefwetsvoorstellen te raadplegen op de website van de Tweede Kamer.

InitatiefwetsvoorstellenGa terug naar het nieuws & opinie overzicht ...