Business mediation onderzocht

zaterdag 21 juni 2014

In een reeks onderzoeken en artikelen is de afgelopen jaren beschreven hoe mediation nog mondjesmaat in de corporate wereld is geïntroduceerd.  Naast diverse blokkades als onbekendheid en het ontbreken van een structureel conflictmanagementbeleid is een andere rode draad dat partijen een gespecialiseerde proactieve mediator wensen. Dit staat haaks op de old school  insteek dat elke goede mediator elke zaak faciliterend kan behandelen en altijd uit de inhoud blijft. Door nieuwe nationale mediationwetgeving ‒ die naar verwachting in de loop van 2014 ingevoerd wordt ‒ zullen ook bedrijven structureel te maken krijgen met mediation. Het is dus zaak business mediation op een zodanige manier aan te bieden dat het voor bedrijven een aantrekkelijke vanzelfsprekende eerste keuze wordt.

Begripsafbakening

Een kenmerk van mediation in zakelijke geschillen is dat een bedrijf de regie over het conflict in eigen hand houdt en daarmee risico’s kan managen. In de Vlaamse krant De Standaard  las ik enige jaren terug een voorbeeld van twee Nieuw-Zeelandse topmanagers die dit letterlijk namen. De telecombedrijven Team Talk en MCS Global Digital hadden een hoogoplopend geschil over de toegang tot elkaars mobiele radionetwerk. Om eindeloze procedureslagen en kosten te voorkomen, daagde de ceo van Team Talk zijn rivaal uit om de zaak via een potje armworstelen te beslechten. De Team Talk ceo bleek uiteindelijk minder sterk maar legde zich bij het resultaat neer. Hij gaf te kennen dat het uiteraard niet prettig is te verliezen, maar dat het nu minder gezichtsverlies betekende en goedkoper was dan een jarenlange procedure met wellicht hetzelfde resultaat. Daarnaast had het personeel leuke weddenschappen kunnen afsluiten. Maar nog belangrijker: beide bedrijven blijven business partners. Nu zal armworstelen om een zakelijk geschil te beslechten waarschijnlijk niet zo snel in Nederland worden toegepast. Het is dan ook geen business mediation of conflictmanagement, maar wel een snelle, goedkope en creatieve wijze van conflicthantering. Business mediation behandelt conflicten in zakelijke relaties. Het omvat de terreinen zakelijke geschillen en andere conflicten waarbij ten minste één ‘zakelijke’ partij betrokken is. Met een zakelijke partij wordt hier bedoeld een partij die optreedt in bedrijfs- of beroepsmatige hoedanigheid. Mediation waarbij een grote onderneming of multinational betrokken is wordt vaak aangeduid met corporate mediation. 

Conflictmanagement is het methodisch benaderen van geschillen door maatregelen te treffen om conflicten structureel te managen en vroegtijdig te herkennen en zo escalatie te voorkomen, risico’s en onnodige schade te beperken en positief potentieel te benutten. Onderdeel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium een bewuste keuze te maken welke methode het beste is voor het oplossen van een geschil. Conflicten kunnen een onderneming blootstellen aan grote risico’s en efficiënt conflictmanagement is daarmee een van de belangrijke bouwstenen van risicomanagement. Conflictmanagement wordt gekenmerkt door een voortdurend evalueren van het toegepaste traject en het afwegen ervan tegenover andere mogelijke trajecten. Geïntegreerd conflictmanagement vraagt om een holistische benadering: conflicten zijn business issues èn menselijke interacties. Geen puur juridisch probleem maar een gezamenlijk proces van de bedrijfsonderdelen business, HR en legal.

Integraal conflictmanagement bij ondernemingen is enkele jaren geleden voor het eerst bij een aantal multinationals geïntroduceerd. Voorbeelden zijn General Electric, General Motors en Motorola in de Verenigde Staten, British American Tobacco in de Groot-Brittannië, Nestlé in Zwitserland, Akzo Nobel in Nederland en recentelijk Shell. Het heeft echter nog geen brede ingang verworven in het bedrijfsleven at large, evenmin als business mediation.

Kenmerken zakelijke geschillen

Zakelijke conflicten zijn veelal inhoudelijk ingewikkeld, met meerdere betrokken stakeholders en er zijn vaak grote (financiële) belangen mee gemoeid.

Download hier het volledige artikel.Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...