Opinie over mediationwetgeving in Advocatenblad

vrijdag 5 september 2014

In zijn ingezonden commentaar in het Advocatenblad van juli 2014 geeft Martin Brink zijn mening weer over de mogelijk negatieve aspecten van de nieuwe mediationwetgeving en presenteert daarbij feiten die niet altijd stroken met de werkelijkheid. Manon Schonewille schrijft een reactie in het Advocatenblad van September:

Elke nuance ontbreekt in het stuk en dat was nu juist het advies van de Raad van State die ‘de gedachte dat burgers en bedrijven in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van conflicten’ steunt. Daarbij vroeg zij om ‘in de toelichting een grondige en evenwichtige afweging van de voor- en nadelen van overheidsregulering van mediation’. Ik zou dit zeker niet als een ‘vernietigend advies’ kwalificeren.

De kwaliteit van mediation wordt bepaald door professionele mediators en mediationvaardige advocaten, niet uitsluitend door ‘de toepassing van een aantal kernwaarden’. Partijen zijn niet gebaat bij parttimers die incidenteel mediation naast hun ‘echte beroep’ doen of mediators die conflictpartijen in gesprek brengen over oplossingen die praktisch of juridisch niet haalbaar zijn. Een ingewikkeld vak als mediation vraagt om wettelijke waarborgen.

Lees het hele commentaar...Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...