Behoud de regie in uw familiebedrijf met Legal Mediation

dinsdag 24 maart 2015

In campagne Het Familiebedrijf gedistr. door het  op 24 maart en 1 april

Zelf de regie in uw familiebedrijf met Legal Mediation

In een familiebedrijf komen schijnbaar onverenigbare componenten samen. Een succesvolle bedrijfsvoering vraagt om een zakelijke en rationele instelling. In een familie daarentegen, spelen emoties en relationele verhoudingen de hoofdrol.

Zo kunnen in een familiebedrijf enerzijds discussies ontstaan over investeringen, de bedrijfsstrategie of de opvolger. Anderzijds kan sprake zijn van gebrek aan erkenning, oud zeer of onuitgesproken verwachtingen. Het maken van keuzes heeft zowel invloed op het bedrijf als op de familie en is buitengewoon ingewikkeld. Dit spanningsveld kan een voedingsbodem zijn voor conflicten.

In onze Legal Mediationpraktijk zien wij dat adviezen over bedrijfsoverdracht, fiscaliteit of estate planning vaak in de la verdwijnen. Een oorzaak is dat keuzes die gemaakt moeten worden om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen vaak niet afgestemd zijn op de verwachtingen van de familieleden. De onderlinge verhoudingen worden dan op de proef gesteld. Daarom is het maken van duurzame afspraken die de waarden van zowel de familie als het bedrijf vertegenwoordigen zo van belang. Vertrouwen, communicatie en rekening houden met de belangen van alle betrokkenen zijn hierbij sleutelbegrippen. Bij bedrijfsopvolging, samenwerkings- of nalatenschapsvraagstukken sluit Legal Mediation naadloos aan op de dynamiek van familiebedrijven. U wordt dan binnen een gestructureerd proces intensief begeleid bij de emotionele, relationele, zakelijke én juridische aspecten van de kwestie.

Voor een optimale uitkomst kunt u bij uitstek terecht bij Schonewille & Schonewille Legal Mediation zodat u op alle niveaus wordt begeleid tot een geïntegreerde oplossing. Met een team van ervaren mediators, de één gespecialiseerd in familiezaken en de ander in bedrijfszaken, heeft u een one-stop shop waarbij het bedrijfsbelang én de belangen van uw familie worden verenigd. Het resultaat is een duurzame oplossing waarover u zelf de regie behoudt.

Hoe behoudt u de kracht van uw familiebedrijf?

Lees meer 

 Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...