Internationale mediation: hetzelfde, maar dan anders ...

woensdag 30 december 2015

Hoe breng je een grensoverschrijdende mediation tot een goed einde? Onze blog met 3 tips is een korte samenvatting van een tweetal recente artikelen in het Tijdschrift Ondernemingsrecht en het Tijdschrift Conflicthantering die u hier kunt lezen als u zich verder in het thema wilt verdiepen. 

 • Grensoverschrijdende mediation: hetzelfde, maar dan anders …,

  M.A. Schonewille in: Ondernemingsrecht 2016/1/11, Wolters-Kluwer, Deventer. 
  Bedoeld voor partijen en partij-adviseurs in een cross-border mediation.

  Anders dan u wellicht denkt behelst een grensoverschrijdende mediation meer dan ‘gewoon mediation, maar dan in het Engels’. Mediation is voor bedrijven die internationaal zakendoen een goede optie om juridische en zakelijke risico’s te beperken en het is belangrijk om daarbij goed beslagen ten ijs te komen. Uitdagingen in cross-border mediation kunnen zitten in verschillende verwachtingen die partijen hebben over wat een mediation inhoudt, wie daaraan deel moeten nemen, in welk land de mediation gaat plaatsvinden, wat de voertaal is en welk recht van toepassing is op de mediationprocedure. Als dergelijke punten niet vooraf worden geïdentificeerd kan de mediationprocedure zelf aanleiding zijn tot het ontstaan van een nieuw geschilpunt met alle gevolgen van dien. In deze bijdrage krijgt u aan de hand van een casus over een internationaal contractenrechtelijk geschil een overzicht van de mogelijke valkuilen en vooral tips waar u bij een grensoverschrijdende mediation op moet letten.
  Download ...

 • Wat kunnen we leren van cross-border business mediations? Lessen uit de praktijk aan de hand van een casus. 

  Manon Schonewille en Peter Kamminga in: Tijdschrift Conflicthantering 2016/1, SdU, Den Haag. 
  Bedoeld voor mediators die grensoverschrijdende mediations begeleiden.

  Het succesvol begeleiden van cross-border mediations vraagt van een mediator in vergelijking met mediations binnen de Nederlandse grenzen meer voorbereiding en meer flexibiliteit. Manon Schonewille en Peter Kamminga laten aan de hand van een casus uitgebreid de uitdagingen zien waar je mee te maken krijgt wanneer je medieert tussen verschillende culturen en rechtsgebieden. 
  Download ...


Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...