Nieuw initiatief: S&S Social Mediation

woensdag 5 oktober 2016

 

Veel mensen vallen nèt buiten een toevoegingsregeling. Voor deze groep kunnen de kosten van professionele ondersteuning een hindernis vormen. Dat betekent dat niet iedereen zich juridisch kan laten bijstaan als hij een conflict heeft met zijn werkgever of als hij het niet eens kan worden over de voorwaarden voor een echtscheiding. Onlangs verscheen een artikel in de Telegraaf met de titel "Een goede advocaat is niet meer voor iedereen weggelegd". De regering heeft plannen om de rechtsbijstand in te perken voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Daarnaast staat ook de vrije keuze voor een advocaat op het spel. Zou bezuinigen op de mediatortoevoeging een volgende stap kunnen zijn?

Kortom, het lijkt erop dat het lastiger wordt om ondersteuning te krijgen voor het goed oplossen van een conflict. Juist in pijnlijke situaties als een arbeidsconflict of een echtscheiding maar ook bij onenigheid over een erfenis is dat zeer ongewenst. Een verschil van mening zal toch opgelost moeten worden en vaak lukt het de betrokkenen niet alleen. Mediation is in de regel goedkoper en sneller dan een procedure voor de rechter. Voor bepaalde groepen die net buiten de gesubsidieerde rechtsbijstand vallen kunnen echter zelfs de kosten van een professionele mediator niet op te brengen zijn. Speciaal voor dit soort gevallen is Schonewille & Schonewille gestart met sociale mediation: S&S Social Mediation biedt een professionele mediator voor een vast laag bedrag. Partijen weten tevoren waar ze aan toe zijn, zodat goede mediation voor iedereen bereikbaar blijft. Ook kleine bedrijven, winkeliers, zzp’ers en burgers die net buiten de toevoegingsregeling(1) vallen kunnen gebruik maken van een S&S sociale mediator. Zij kunnen een gespecialiseerde mediator inschakelen om goede en duurzame afspraken te maken bij bijvoorbeeld een echtscheiding, een erfenis, ontslagzaken, huurzaken of samenwerkingsproblemen.

Manon Schonewille, een van de founding partners van Schonewille & Schonewille:

“Er verandert veel op het gebied van het oplossen van conflicten en rechtsbijstand. We zien dat de mogelijkheden om via de juridische weg een conflict op te lossen ter discussie staan en vaak kostbaar zijn en dat alleen de juridische aspecten een rol spelen, terwijl het probleem vaak op een ander vlak ligt. Omdat wij steeds zoeken naar vernieuwing voor ons vakgebied en een voortrekkersrol ambiëren, hebben we S&S Social Mediation opgericht. Afbouw van gesubsidieerde rechtsbijstand is ongewenst voor mensen die anders geen advocaat kunnen bekostigen. Mediation is in de meeste gevallen een beter proces om conflicten met een relationele dimensie op te lossen. Met S&S Social Mediation blijft het oplossen van conflicten ook in de toekomst voor een grote groep mensen toegankelijk.”

Komt u of uw cliënt (net niet) in aanmerking voor een toevoegingsregeling en vormen de kosten voor een goede mediator voor u een obstakel? Klik dan hier voor meer informatie. Of neem contact op met projectleider Richard Stijnman.

(1) Kijk hier voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor social mediation.

 

Profiel Schonewille & Schonewille

Wij zijn voortrekkers in Legal Mediation en gespecialiseerd in onderhandelen. Onze missie is om het Europese A-merk voor mediations te zijn. Daarom lopen we graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen zodat u oplossingsgerichte en persoonlijke procesbegeleiding op hoog niveau krijgt.

Founding partners Manon Schonewille en Fred Schonewille bieden u ieder 20 jaar kennis en ervaring als mediators. Manon als Legal Business Mediator en Fred als Legal Family Mediator. Begin 2013 bundelden zij met andere Legal Mediators hun krachten zodat Schonewille & Schonewille u bij alle soorten conflicten, ook over de grens, kan bijstaan.Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...