Breaking news:

woensdag 13 juli 2016

Vandaag is het wetsvoorstel Wet bevordering mediation in consultatie gebracht.

De verwachting is dat het wetsvoorstel versneld kan worden behandeld omdat de mediationwetgeving al eerder als initiatiefwetgeving van - destijds nog Tweede Kamerlid - Van der Steur was ingediend en daarover al in de Tweede Kamer is gedebatteerd in eerste termijn.
Na het aantreden van Van der Steur als Minister van Veiligheid en Justitie in maart 2015 is op technische gronden besloten dat de initiatiefwetsvoorstellen zouden worden ingetrokken en de regering zelf een nieuw wetsvoorstel het licht zou doen zien. Het nu in consultatie gebrachte regeringsvoorstel vertoont grote gelijkenis met de eerdere initiatiefwetgeving.

Fred Schonewille is steeds nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze innovatieve mediationwetgeving.

Bekijk hier het nieuws van het Ministerie van Veiligheid en Justitite  de video boodschap van Minister van der Steur. 

De Wet bevordering mediation verankert mediation in het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en hiermee verwerft mediation een duidelijke positie in het burgerlijk recht. Daarnaast bevordert het wetsvoorstel de toepassing van mediation in het bestuursrecht.

 

Een paar highlights uit de voorgestelde wetgeving:

  • Aan de nieuwe beëdigd mediator worden extra kwaliteitseisen gesteld
  • Van partijen die een geschil hebben wordt verwacht dat zij in beginsel eerst een mediationgesprek voeren om te bezien wat er werkelijk speelt en gezamenlijk te beslissen op welke wijze een oplossing het beste kan worden gerealiseerd, alvorens bij de rechter aan te kunnen kloppen
  • Er komt een overheidsregister van beëdigd mediators
  • Verjaringstermijnen worden gestuit voor de duur van een mediation
  • De mediationovereenkomst wordt geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
  • Partijen in een mediation kunnen de beëdigd mediator verzoeken een onderdeel van hun geschil aan de eveneens door de wet geïntroduceerde mediationrechter voor te leggen teneinde de knoop door te hakken. De beschikking van de mediationrechter volgt binnen zes weken, onder de (opschortende) voorwaarde dat partijen de beschikking overnemen in hun vaststellingsovereenkomst
  • De beëdigd mediator kan een vaststellingsovereenkomst digitaal toesturen aan de mediationrechter voor het verkrijgen van een executoriale titel
  • Indien een mediationclausule in een overeenkomst is opgenomen regelt de wet dat partijen dan verplicht zijn mediation te beproeven voordat de rechter zich over het geschil uitlaat.

 

De consultatie duurt tot 30 september en is hier te volgen.

 

Download hieronder de relevante documenten:

De tekst van de Wet bevordering mediation versie consultatie 13 juli 2016.

Beantwoording IAK vragen Wet bevordering mediation

Memorie van toelichting Wet bevordering mediation consultatie

 

 

Het vakgebied mediation is volop in beweging.   

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen met onze maandelijkse updates of uitnodigingen ontvangen voor onze gratis mini-seminars? 

 

 

 Volg ons voor het laatste nieuws op     Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...