Wat is de zin van het onderhandelen met een curator?

dinsdag 11 oktober 2016

Insolventie is in Europa de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. De term is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere, dat betalen betekent. Met het ontkennende prefix ín- heeft het woord insolventie dus betrekking op het niet kunnen betalen. 1

Wat is de zin van het onderhandelen met een curator?

De in een faillissement aangestelde curator heeft slechts een taak: voor de gezamenlijke crediteuren tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke opbrengst voor de activa genereren. Vaak moet de curator dit doen in een situatie waarin machtsongelijkheid, emoties en daaruit voortvloeiend wantrouwen een grote rol spelen. Daarnaast spreekt de jurist een andere taal dan de ondernemer. Deze factoren staan vaak aan rationele oplossingen in de weg.

Juist in deze situatie kan het zinvol zijn om een mediator in te schakelen. Uiteraard draait het bij een faillissement om wie krijgt wat, maar een mediator is erop gericht om verder te kijken dan de vorderingen in euro’s. Mediation is meer gericht op de werkelijke belangen van partijen dan de (juridische) standpunten. Omdat mediation meer gericht is op de toekomst dan op het verleden kunnen alle betrokkenen tot een aanvaardbare oplossing komen.

Twee voorbeelden

De curatoren van een retailbedrijf worden geconfronteerd met een grote vordering van het bedrijf waar de opslag in voorraad is. Die beroept zich op retentierecht. Op grond van het faillissementsrecht kunnen de curatoren dat retentierecht negeren, maar het opslagbedrijf heeft een voorrecht op de verkoopopbrengst van de voorraad. Over dit en allerlei randverschijnselen ontstaat verschil van inzicht en irritatie tussen curatoren en het opslagbedrijf. Beide partijen zien in dat zij belang hebben bij een minnelijke regeling en schakelen een ter zake kundige mediator in. Onder zijn leiding wordt het wederzijds vertrouwen hersteld. Het gezamenlijk belang bij een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst zorgt voor een - gegeven de omstandigheden- voor iedereen goede afloop.

Een curator van een MKB-bedrijf stelt een bestuurder aansprakelijk voor het tekort van circa € 4 miljoen in het faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling. De bestuurder ontkent de aantijgingen, maar heeft daarenboven bij lange na niet het gevorderde bedrag en zal dat ook niet meer bij elkaar kunnen krijgen in de toekomst. Tijdens de mediation blijkt dat het beide partijen veel waard is om de zaak nu in overleg te regelen. De bestuurder kan een lening sluiten, waarmee hij de curator € 250.000 betaalt. De curator heeft goed oog gehad voor het belang van de boedel. Beter nu geld dan na jaren een mogelijk gewonnen procedure en een vordering op iemand die niet of nauwelijks verhaal biedt en zijn laatste geld aan advocatenkosten heeft uitgegeven.

Een mediator kon in casu helpen om het evenwicht tussen partijen te herstellen en een snelle oplossing te vinden voor de problemen. Dit deed hij door

  • naar de achterliggende belangen van partijen te kijken,
  • aandacht te besteden aan de relatie tussen partijen
  • en de toekomst in ogenschouw te nemen.

We helpen u graag bij een situatie van insolventie of faillissement. Klik hier om meer te lezen over wat mediation betekende voor bijvoorbeeld KPN Quest en voor V&D. Wilt u contact opnemen met ons? Dan kan hier.

 

1 Bron: WikipediaGa terug naar het nieuws & opinie overzicht ...