Op weg naar geschilbeslechting van de toekomst

woensdag 9 november 2016

Op weg naar geschilbeslechting van de toekomst

Wat wil het bedrijfsleven nu echt?

Niet altijd worden mediation en andere vormen van geschilbeslechting in het bedrijfsleven in volle potentie ingezet. Waar ligt dat aan? Aan de gebruikers, die nog niet goed weten hoe ze mediation moeten inzetten of er geen interesse in hebben? Aan de externe juristen die zaken liever juridisch oplossen? Of aan de aanbieders die niet goed bij de vraag aansluiten? De Global Pound Conference die op 1 juni 2017 in Nederland plaatsvindt gaat in op deze problematiek. Mediation en andere vormen van geschilbeslechting zouden wel eens op een keerpunt kunnen staan.

Toekomst van geschilbeslechting

In het bedrijfsleven worden alternatieve vormen van geschilbeslechting (ADR), zoals mediation, steeds belangrijker. Toch lijkt er een tweedeling te zijn van bedrijven die mediation succesvol inzetten en bedrijven die mediation afhouden of het nut er niet van inzien. Voor het bedrijf dat een bewuste keuze wil maken voor de beste geschiloplossingsmethode is zo’n afwijzende houding vaak frustrerend. Als partijen geen andere afspraken weten te maken, is de gang naar de rechter meestal de enige weg die overblijft. Deze stap sluit vaak niet als beste aan bij de belangen van een bedrijf en is kostenintensiever, maar vaak wordt toch niet voor ADR gekozen. In 2014 kwamen er nieuwe inzichten om de tweedeling tussen bedrijven te verklaren.

Opvallende resultaten

In oktober 2014 werd de eerste Global Pound Conference (GPC) in London gehouden; een uitwisseling tussen gebruikers van ADR, hun juridische adviseurs, mediators en andere stakeholders. Tijdens deze eerste GPC werden twintig vragen beantwoord over de behoeften, inzet en gedachten over alternatieve geschiloplossing. De antwoorden waren in real time en gesegmenteerd per groep inzichtelijk voor de deelnemers. Wolters Kluwer heeft daar een mooie blog over geschreven.

De resultaten waren opvallend: de gedachten van gebruikers bleken niet overeen te komen met de ideeën die de aanbieders daarover hebben. Oftewel, vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Om te bepalen hoe ver vraag en aanbod daadwerkelijk uiteen liggen en, nog belangrijker, om een antwoord te krijgen op de vraag: ‘wat wil het bedrijfsleven dan wel?’, zijn meer empirische gegevens en verder onderzoek nodig. Daarom wordt er tot midden 2017 in 31 landen in totaal 39 keer een GPC gehouden. De eerste resultaten uit SINGAPORE,  MEXICO CITY LAGOS NEW YORK GENEVA TORONTO MADRID zijn al bekend. Lees hier 'the singapore report', een analyse  van de resultaten uit singapore en hier kunt u een overzicht van de data van alle tot nu toe onderzochte landen vinden.

Buiten gebaande paden treden

Weer blijkt wereldwijd dat er grote verschillen zijn tussen de behoeften van gebruikers en de inschatting daarvan door de aanbieders. Een discrepantie die op zichzelf een (deal) mediation waard zou zijn. In Nederland mengen de zakelijke gebruikers - vooral de managers - zich tot nu toe nauwelijks in de discussie. Om ADR op de kaart te krijgen bij managers en bedrijfsjuristen zetten het International Mediation Institute (IMI) als organisator van de GPC serie, vertegenwoordigers van de stichting ACB, de ZAM, en een aantal geëngageerde bedrijfsjuristen, toonaangevende advocatenkantoren en professionele mediationkantoren zich in om de GPC ook in Nederland te organiseren. Op 1 juni 2017 is het zover en wordt de GPC gehouden in Amsterdam.

Juist de alternatieve vormen van geschilbeslechting zijn in het belang van bedrijven, maar de huidige gang van zaken levert blijkbaar niet het optimale resultaat. Door vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten aansluiten wordt de stap om mediation of andere vormen van ADR in te zetten bij een geschil vanzelfsprekender. Voor gebruikers zal een aantrekkelijker aanbod voorhanden komen en het zal daarmee een stuk duidelijker worden in welke situatie zij welke methode kunnen voorstellen aan de wederpartij om de tweedeling te verkleinen.

De uitkomst van de GPC ligt allesbehalve vast, misschien moet er wel buiten de gebaande paden getreden worden om de meest efficiënte en aantrekkelijke manier van geschilbeslechting te vinden. Hoe dan ook, de uitkomst betekent een nieuwe periode voor de toepassing van mediation en andere vormen van geschilbeslechting.

 

 

Meer informatie en aanmelden

 Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...