Terug naar de essentie van de franchise: verbinding en samenwerking!

dinsdag 7 februari 2017

In bijna geen enkele sector is investeren in de zakelijke relatie zo belangrijk als bij franchiseondernemingen. Echter, door conflicten komt een goede relatie onder druk te staan en de betrokken partijen kiezen dan niet altijd voor de beste oplossing. Menig relatie tussen franchisegever en –nemer is hierdoor al verbroken.

Conflict in het land der samenwerking

Iedereen zal al weleens iets in de media gehoord hebben over conflicten tussen franchisenemers en –gevers. Van de franchisegever die de broodjes voor een lagere prijs verkoopt aan derden buiten de keten dan aan de franchisenemers zelf, tot conflicten over de bedrijfspandhuur, marketinguitgaven, online verkoopopbrengsten of de invulling van het franchiseconcept.

Vaak gaan dergelijke conflicten over tot een verbitterde strijd, die uiteindelijk alleen beslecht kan worden door een rechtelijk uitspraak, desnoods tot de hoge raad aan toe. In de meeste gevallen leidt dit, naast een mogelijke schadevergoeding voor één van de partijen, tot beëindiging van de franchiserelatie. In plaats van verbinding en samenwerking, volgt ontbinding van de samenwerking. Eigenlijk een zakelijke harakiri, want het kapotmaken van de relatie is in alle gevallen – ook voor de “winnaar” van een conflict - kapitaalvernietiging. Uiteindelijk komen er alleen maar verliezers uit de strijd.

De Nederlandse Franchise Code als oplossing

Het kwam niet als verrassing dat minister Kamp de franchisebranche in 2014 opriep tot het creëren van een normen en gedragssysteem, waarin beschreven moet worden hoe partijen zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een franchiseovereenkomst. Inmiddels is de Nederlandse Franchise Code (NFC) gepresenteerd. Alhoewel de NFC nog verder uitgewerkt moet worden, heeft Minister Kamp aangegeven deze code wettelijk te willen verankeren. Wat natuurlijk iets zegt over het belang van deze code.

De belangrijkste uitgangspunten van de NFC zijn redelijkheid en billijkheid; transparantie en overleg. Ook moet er een overkoepelende geschillencommissie komen. Met name vanuit de grote franchiseketens is er nog kritiek op de NFC. Er zitten te veel onduidelijkheden in. Redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld, blijven zonder concrete definiëring abstracte begrippen, waar men zelf naar eigen voorkeur een invulling aan kan geven. Ook het aspect van de geschillencommissie moet nog worden uitgewerkt, en de manier van uitwerken bepaalt een succesvolle toepassing van een dergelijke commissie.

Mediation als logische toevoeging

Het zal niet meevallen om het aspect van de geschillencommissie uit te werken. Gaat deze ontwikkeling niet leiden tot een verplaatsing van de rechtbank naar de geschillencommissie, om zich vervolgens toch nog te beroepen op juridische aspecten? Om als eindresultaat wederom te concluderen dat partijen gaan scheiden? Nee, een veel betere oplossing is om partijen via een deskundige legal mediator, die hen helpt om hun duurzame relatie en belangen centraal te stellen, tot een gezamenlijke oplossing te laten komen. Een oplossing die door alle betrokkenen wordt nageleefd, doordat de partijen er zelf toe zijn gekomen, het door de mediator helder op papier is gezet en de gezamenlijk gedragen afspraken ondertekend zijn door alle partijen.

Hoe ook de invulling gaat zijn: de NFC stemt hoopvol. Franchise betekent in essentie duurzaam samenwerken. En duurzame samenwerking is, in de tijdsgeest van vandaag, gebaad bij transparantie en overleg. Ondanks de haken en ogen gaat de NFC er hopelijk toe leiden dat partijen weer hun gezamenlijk belang inzien. Immers, dat is de reden waarom de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers is ontstaan.

Bezint eer gij begint aan een juridische procedure: los het op door het accent te leggen op de gezamenlijke belangen. We helpen u graag een (dreigend) conflict tussen franchisegevers en – nemers op te lossen of te voorkomen. Neem hier contact met ons op voor een vrijblijvend consult.

Klik hier als u meer wilt meer weten over wat legal mediation voor u kan betekenen.

Zelf mediator worden? Kijk dan bij onze opleidingen.

Profiel Schonewille & Schonewille

Wij zijn voortrekkers in Legal Mediation en gespecialiseerd in onderhandelen. Onze missie is om het Europese A-merk voor mediations te zijn. Daarom lopen we graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen zodat u oplossingsgerichte en persoonlijke procesbegeleiding op hoog niveau krijgt.

Founding partners Manon Schonewille en Fred Schonewille bieden u ieder 20 jaar kennis en ervaring als mediators. Manon als Legal Business Mediator en Fred als Legal Family Mediator. Begin 2013 bundelden zij met andere Legal Mediators hun krachten zodat Schonewille & Schonewille u bij alle soorten conflicten, ook over de grens, kan bijstaan.Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...