De uitkomsten van de Global Pound Conference: maak van geschiloplossing maatwerk!

dinsdag 13 juni 2017

De uitkomsten van de Global Pound Conference: maak van geschiloplossing maatwerk!

Op 1 juni was de Global Pound Conference in Amsterdam. Diverse stakeholders bogen zich over de vraag waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft bij geschiloplossing en waarom aan deze behoefte lang niet altijd wordt voldaan. Een van de meest duidelijke redenen waarom niet altijd het juiste mechanisme wordt ingezet, is dat er vaak maar één route beschikbaar lijkt te zijn. Een schikking of een gang naar de rechtszaal komen veruit het vaakste voor. Bij deze gebruikelijke procedures ligt vaak de nadruk op de (juridische) standpunten van de verschillende partijen in plaats van op de relatie en hun werkelijke belangen.

Windpark

Heeft de samenleving behoefte aan verdere juridisering?

Per jaar hebben we te maken met 4.3 miljoen rechtsproblemen, voornamelijk conflicten. Hiervan werd in 2014 maar 51 procent opgelost. Dat is erg weinig, de helft van de conflicten vond in de gang naar de rechtszaal dus geen oplossing. Is dit problematisch? Jazeker, maar er is nog een aspect dat de massale gang naar de rechtszaal nog veel problematischer maakt.

Namelijk de prijs die we betalen voor de conflicten die via dit mechanisme worden aangepakt. De betrokkenen moeten allemaal eenzijdig aangeven wat zíj willen en de nadruk wordt gelegd op waar partijen het over eens zijn. Verschillen worden uitvergroot en ze komen daarmee lijnrecht tegenover elkaar te staan. Bij de GPC bleek echter dat veel betrokkenen meestal een snelle of constructieve oplossing willen. Het is voor veel juristen niet leuk om te erkennen, maar de juridische procedure draagt zelden bij aan een oplossing waardoor de betrokken partijen op een constructieve manier met elkaar verder kunnen.

Bij een rechtszaak verdwijnt het menselijke aspect voor een groot deel. Het gaat om regels, clausules en ‘partijen’ (niet mensen!) die tegenover elkaar staan. Wordt het niet eens tijd dat we samen goed kijken waar onze toekomstige samenleving het meeste voordeel van heeft. Verdere juridisering? Of een oplossingsgerichte manier van conflicthantering waarbij de menselijke behoefte centraal wordt gesteld?

Actief kiezen voor de juiste methode

Als een partij wil kiezen voor het beste mechanisme om zijn geschil op te lossen, dan is deze mogelijkheid er vaak niet: partijen worden automatisch een juridische proces ingetrokken. Andere mechanismen, zoals mediation zijn een opt-in. Een partij moet actief aangeven dat het mediation wil inzetten en moet ook nog eens de tegenpartij overtuigen om dat ook te doen. De meeste partijen zijn daarom huiverig om voor een andere weg te kiezen, ook als de kennis over alternatieven er wel is.

Het probleem is dat een partij automatisch de reguliere manier van conflictoplossing wordt ingezogen, als ze niet actief voor iets anders kiest. Het rechtssysteem heeft hierin een monopolypositie, terwijl dit proces niet altijd wenselijk is voor het oplossen van veel conflicten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een langdurige relatie, als zakelijke afspraken nodig zijn, als het om vertrouwelijke kwesties gaat of als er een gezamenlijk gedragen oplossing nodig is.

De maatwerkprocedure

Het beste is om voor elk geschil een maatwerkprocedure te ontwikkelen. Dat kan ook resulteren in het combineren van conflictoplossingsmethoden zoals mediation met een bindend advies of het inschakelen van een expert in combinatie met de uitspraak van een rechter.

Meestal wordt niet eens gezocht naar de juiste methode om een probleem op te lossen, laat staan het ontwikkelen van een maatwerkprocedure. Wij zouden willen dat elke persoon met een conflict de ondersteuning of kennis krijgt om bewust voor een specifieke methode te kiezen.

Mijn idee om de monopolie van de juridische benadering te doorbreken

De grootste roep van gebruikers, advocaten én mediators bij de GPC: maak gebruik van het hele scala van oplossingsmechanismes en combinaties daarvan en stop het automatisme. Daarvoor moeten we echter eerst de monopolie van de juridische benadering doorbreken en er is nog heel veel voorlichting nodig. Heeft u een idee hoe? We horen het graag!

 

Profiel Schonewille & Schonewille

Wij zijn voortrekkers in Legal Mediation en ook gespecialiseerd in onderhandelen. Onze missie is om het Europese A-merk voor mediations te zijn. Daarom lopen we graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen zodat u oplossingsgerichte en persoonlijke procesbegeleiding op hoog niveau krijgt.

Founding partners Manon Schonewille en Fred Schonewille bieden u ieder meer dan 15 jaar kennis en ervaring als mediators. Manon als Legal Business Mediator en Fred als Legal Family Mediator. Begin 2013 bundelden zij met andere Legal Mediators hun krachten zodat Schonewille & Schonewille u bij alle soorten conflicten, ook over de grens, kan bijstaan.Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...