De praktijk van de leefomgevingsmediator

maandag 12 juni 2017

De Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening, lanceert een publicatie tijdens het NMv-lustrumfestival: Doorbreken van Impasses De praktijk van de leefomgevingsmediator.

Mediator Hans Bekkers - met een imposante track record in beleidsbemiddeling - is een van co-auteurs.

Herkent u de situatie waarin een dijkverzwaring aan de orde is of het verleggen van een trambaan? Hoe langer de zaak voortduurt hoe meer partijen aanspraak maken op hun betrokkenheid. Iedereen hee􏰁 een mening en wil die kenbaar maken. Hoe ga je de dialoog aan, hoe schep je vertrouwen tussen partijen, doorbreek of voorkom je impasses en kom je samen tot duurzame en gedragen oplossingen? Daarover gaat deze publicatie.

Het (nieuwe) wettelijke stelsel rondom vergunningverlening en handhaving in de leefomgeving, de Omgevingswet, gaat uit van minder regels en meer betrokkenheid van belanghebbenden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meer dan nu zal de leefomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Nieuwe en oude vormen voor het afwegen van belangen zullen gevraagd worden. Mediators, net als procesbegeleiders met mediation- vaardigheden, zijn specialisten in het omgaan met de verschillende belangen van partijen en dus bij uitstek geschikt om conflicten over de leefomgeving te begeleiden en te helpen oplossen. Naar onze mening laten bedrijven, burgers en overheden kansen liggen als zij mediators niet zouden inschakelen.

“Dit boek laat overtuigend zien wat zo’n responsieve rechtsstaat vermag”. “Dick Allewijn Bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast Lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Voor informatie of bestellen van ‘Doorbreken van impasses’ kunt u terecht bij Hans Bekkers via: telefoonnummer 0651 28 64 22 of e-mail: hansbekkers@schonewille-schonewille.com

Het perbericht kunt u hier raadplegen.

 Ga terug naar het nieuws & opinie overzicht ...