Nieuws & opinie: Wetgeving & jurisprudentie

Het laatste nieuws

Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

 
  • Algemeen mediationkantoor
  • Algemeen
  • Legal Business Mediation
  • Legal Family Mediation
 
donderdag 12 juli 2018
 

Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’ 

Over de kanteling in het denken over conflictbeslechting en waar de wetgever deze ontwikkeling zou moeten ondersteunen. En de brief van Minister Dekker over o.a. het belang van stimulering van mediation.

Lees verder ...

Breaking news:

 
  • Algemeen
 
woensdag 13 juli 2016
 

Vandaag is het wetsvoorstel Wet bevordering mediation in consultatie gebracht.

De verwachting is dat het wetsvoorstel versneld kan worden behandeld omdat de mediationwetgeving al eerder als initiatiefwetgeving van - destijds nog Tweede Kamerlid - Van der Steur was ingediend en daarover al in de Tweede Kamer is gedebatteerd in eerste termijn. Het nu in consultatie gebrachte regeringsvoorstel vertoont grote gelijkenis met de eerdere initiatiefwetgeving.

Fred Schonewille is steeds nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze innovatieve mediationwetgeving.

Lees verder ...

Opinie over mediationwetgeving in Advocatenblad

 
vrijdag 5 september 2014
 

In een ingezonden commentaar in het Advocatenblad van juli 2014 geeft Martin Brink zijn mening weer over de mogelijk negatieve aspecten van de nieuwe mediationwetgeving en presenteert daarbij feiten die niet altijd stroken met de werkelijkheid. Manon Schonewille schrijft een reactie in het Advocatenblad van september.

Lees verder ...

Wetsvoorstellen mediation ingediend bij de Tweede Kamer

 
woensdag 11 juni 2014
 

De drie aangepaste initiatiefwetsvoorstellen mediation van Tweede Kamerlid van der Steur (VVD) zijn op 3 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De plenaire behandeling volgt naar verwachting in de eerste helft van december 2014. 

Lees verder ...