Mr. Jeannet de Zeeuw | Arbeid

Arbeidsmediator

Jeannet de Zeeuw (1952) is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen en richt zich in haar mediationpraktijk met name op geschillen op dit gebied.

Tot maart 2015 was zij werkzaam als jurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor is Jeannet jarenlang werkzaam geweest bij de Rechtskundige Dienst van het FNV en in de advocatuur. Zij heeft veel ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van het arbeidsrecht.

Voornaamste werkterreinen als arbeidsmediator

Jeannet de Zeeuw studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en Groningen. Zij is sinds 2005 werkzaam als mediator en is MfN geregistreerd. Zij is jarenlang werkzaam geweest in de rechtshulpverlening en de advocatuur en heeft veel kennis en expertise opgebouwd in het arbeidsrecht. Als mediator richt zij zich dan ook op het gebied van arbeid en samenwerking, zoals geschillen tussen leidinggevende(n) en medewerker(s), geschillen rond ziekte en re-integratie, geschillen tussen collega’s en in zakelijke samenwerkingen. Jeannet treedt bij Schonewille en Schonewille tevens op als trainer en assessor.

 • Geschillen in arbeidsverhoudingen
 • Geschillen in samenwerkingsverbanden

Opleiding(en)

Diverse (postdoctorale) cursussen en opleidingen op het gebied van mediation en arbeidsrecht (sinds 1979 - heden)

Postdoctorale beroepsopleiding tot mediator/ADR-specialist, Amsterdams ADR Instituut (Universiteit van Amsterdam 2004/2005)

Opleiding tot advocaat (voltooid in 1992)

Nederlands recht (doctoraal examen 1979, Universiteit Groningen)

Talen

Jeannet heeft in de Verenigde Staten gewoond en kan mediations begeleiden in het Engels en Nederlands.

 

Overige nevenfuncties

 • Jurist Ministerie van Veiligheid en Justitie (1992 – 1 maart 2015)
 • Buurtbemiddelaar bij de Stichting Stiel, Buurtbemiddeling Groningen (2005-2010)
 • Advocaat arbeidsrecht bij (thans) Plas en Bossinade te Groningen (1989-1992)
 • Jurist Rechtskundige Dienst FNV (1979-1989)
 • Bestuurslid (thans) Juridisch Loket Groningen (1979- 1986)

 

Succesvolle mediations

Jeannet is onder meer betrokken geweest als mediator bij:

 • Conflict tussen werkgever en werknemer over een disciplinaire maatregel
 • Conflict over condities bij beëindiging van de arbeidsrelatie
 • Conflict tussen werkgever en werknemer over de re-integratie van een zieke werknemer
 • Geschil over de uitleg van een franchiseovereenkomst
 • Conflict tussen meerdere leden in een samenwerkingsverband
;