Mr. Manon Schonewille| Business | Arbeid | Internationaal

Legal Business Mediator | Corporate Mediator | Arbeidsrelaties

Manon Schonewille treedt sinds 1996 op als mediator, partijadviseur en onderhandelingsbegeleider in Nederland en het buitenland. Manon is gespecialiseerd in contractenrechtelijke geschillen, zakelijke kwesties, samenwerkingsvraagstukken en helpt teams effectiever samen te werken. Ook arbeidsgeschillen op directieniveau zijn bij haar in goede handen

Door haar communicatieve vaardigheden en talent om relaties met anderen op te bouwen is Manon in staat om snel vertrouwen op te wekken. Als mediator en onderhandelaar ligt haar kracht in het vinden en stimuleren van nieuwe, creatieve oplossingen en het ontdekken van gezamenlijke belangen. De haalbaarheid en houdbaarheid van het eindresultaat spelen tijdens het gehele traject een belangrijke rol. Daarnaast heeft Manon oog voor detail, zonder daarbij het grotere geheel uit het oog te verliezen.

 

"In elk conflict zit de sleutel voor een mooie deal. Het is een mooie uitdaging om meer uit een zakelijk meningsverschil te halen dan er in lijkt te zitten. Om, zodra het moeilijk wordt, beide partijen toch een stap verder te laten komen"

 

Visie op aanpak van de mediation

Manon is een mediator met een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak. Naar het motto ‘mediate the proces first’ start Manon een mediation meestal door de partijen en hun juridische adviseurs te ondersteunen bij de keuze van het voor hen beste geschiloplossingstraject.

Tijdens de mediation managet zij duidelijk de procesmatige aspecten. Manon Schonewille maakt gebruik van een resultaatgerichte en gevarieerde mediationstijl, aangepast aan de wensen van de partijen en de fase van het mediationproces.

In het begin werkt zij meestal vanuit een faciliterende benadering. In een later stadium van de mediation of wanneer gewenst door de partijen kan voor een meer evaluatieve aanpak worden gekozen.

 

Ervaring als (deal)mediator

Manon is vaak als mediator betrokken bij zakelijke conflicten tussen organisaties; bij samenwerkingsvraagstukken en contractenrechtelijke geschillen. Ook heeft zij ervaring in het begeleiden van kwesties met een grensoverschrijdend karakter. 
Ze begeleidt mediations en onderhandelingen in het Nederlands, Engels en Duits.

Voorbeelden van mediations die Manon begeleid heeft

 • Mediator in een multi-stakeholder geschil tussen een franchisegever (directie) en de organisatie van franchisees, over afspraken betreffende samenwerking en interne verrekening.
 • Mediator in een geschil over de beëindiging van een joint venture met diverse claims over en weer tussen een semi-publiekrechtelijke organisatie en een MKB bedrijf.
 • Mediator in een samenwerkingsconflict tussen 5 maten van een medische maatschap.
 • Mediator in een contractueel geschil tussen de maten van een medische maatschap en het bestuur van een ziekenhuis.
 • Mediator in opvolgings- , familie- en samenwerkingsvraagstukken in een familiebedrijf.
 • Mediator in diverse arbeidsgeschillen en samenwerkingskwesties, ontslagzaken, exit mediatons of contractsbeëindiging.
 • Mediator bij (internationale) samenwerkings-kwesties zoals tussen:
  • teams van het Zweedse hoofdkantoor en teams van de Duitse dochteronderneming;
  • Amerikaanse en Australische collega’s in een multidisciplinair projectteam;
  • het Europese hoofdkantoor en een medewerker van een dochteronderneming in het Midden-Oosten van een onderneming in de biotechnologie;
  • Griekse consultants, trainers en juridische adviseurs; en
  • marketingmedewerkers van Franse en Belgische dochterondernemingen en het Duitse hoofdkantoor van een organisatie in de fast moving consumer goods.

Voorbeelden van deal mediations en onderhandelingsbegeleiding

 • Deal mediator bij het opzetten van een samenwerkingsverband tussen Europese en Amerikaanse organisaties in de zakelijke dienstverlening.
 • Deal maker in conflicten rond de beëindiging van een maatschap, onder andere in de zakelijke dienstverlening over de verdeling van kapitaal, goodwill en merkenrechten, en in een medische maatschap.
 • Deal-maker in diverse internationale trajecten tussen West-Europese- en Griekse organisaties.
 • Deal maker in een geschil over merkenrechten in Europa (productnaam, reclame-uitingen en opmaak van producten) tussen een Duitse en Amerikaanse multinational uit de fast moving consumer goods.

Daarnaast is Manon een deskundige gesprekspartner bij onderhandelingsvraagstukken, het implementeren van mediationdiensten, het ontwikkelen van mediationbeleid of een corporate ADR policy voor bedrijven en advocatenkantoren.
Zij werkt o.a. met organisaties als Shell International, Amgen, Houthoff Buruma, Cognizant en Symantec; maar ook voor kleine en grote (familie)bedrijven, ambassades, internationale kamers van koophandel en de orde van advocaten in verschillende landen.

 

Overige nevenfuncties

Manon heeft talloze bestuursfuncties vervuld in Nederland en daarbuiten. Waaronder:

 • Voorzitter van de stichting ACB Corporate ADR & Mediation
 • Immediate past-chair van de International Committee van de Dispute Resolution Section van de American Bar Association
 • Founder | Partner in Toolkit Company
 • Voorzitter van de Mediation Advocacy Task Force van het IMI
 • Lid van de Amsterdamse Local Organising Committe van de Global Pound Conference.
 • Ontwikkelaar en docent van het vak ‘Mediation in zakelijke geschillen, mediation advocacy en conflictmanagement’ (onderdeel van de interfacultaire Minor in Mediation), Universiteit Utrecht
;

Details

manon@schonewille-schonewille.com

Telefoonnummer: +31(0)6 54 336 192