Eric van Ginkel LL.M. | Arbitrage

Business Mediator & Arbiter

Eric van Ginkel is een arbiter en mediator gespecialiseerd in internationale geschillen, met nadruk op geschillen die commerciële en/of intellectuele eigendomskwesties betreffen.  Zo heeft hij bijvoorbeeld geschillen behandeld die betrekking hebben op distributieovereenkomsten, commercieel onroerend goed, farmaceutica, biotechnologie, de olie en gas industrie, alsmede octrooi- en merkenlicentieovereenkomsten.

Sinds 2002 heeft Eric meer dan 375 mediations behandeld en meer dan 80 arbitrages. Een groot deel van deze arbitrages was tussen partijen van verschillende nationaliteiten.

Sinds 2004 is Eric tevens actief als Adjunct-Professor bij het Straus Instituut, waar hij over de jaren verschillende vakken heeft gedoceerd op het gebied van internationale commerciële arbitrage, investeerder-staatarbitrage en mediation.  In 2007, 2008 en 2009 gaf Eric een college in “Advanced Mediation” voor de Law School van City University of Hong Kong, en in 2010 verzorgde hij een cursus in Advanced Mediation op het Mediation Centrum van de Walisongo Islamic University in Semarang, Indonesië.

Voorbeelden van het type zaken waarin hij als arbiter optreedt:

Eric is als arbiter opgetreden in meer dan 80 geschillen, waarvan een behoorlijk aantal tussen partijen waren van verschillende landen, zoals België, Zuid-Korea, Spanje en de Verenigde Staten.  Veel van deze zaken betroffen:

  • Industriële eigendom kwesties, waaronder kwesties in verband met biotechnologie, maar ook distributieovereenkomsten,
  • Werkgever-werknemer relaties en
  • Relaties tussen zelfstandige ondernemers en opdrachtgevers,
  • Commercieel onroerend goed,
  • Financiële zaken.

Download Erics mediator en arbiter cv in het Nederlands en Engels

Talen

Eric doet mediations en arbitrages in het Nederlands en Engels. Hij is beschikbaar voor mediations en arbitrages in Amsterdam, New York, Los Angelos (Malibu) en op andere locaties.

 

Opleiding(en)

Naast zijn meesterstitel (Leiden) heeft Eric een Juris Doctor graad van Columbia Law School, alsmede een Master of Laws graad in Dispute Resolution van Pepperdine Law School.  Hij was jarenlang advocaat in New York en Californië, waarbij zijn internationale praktijk zowel transacties en procesvoering omvatte. Eric heeft een Masters Graad (LL.M.) van het Straus Institute for Dispute Resolution van Pepperdine University Law School in Malibu, Californië.

 

Overige nevenfuncties

Sinds 2004 is Eric Adjunct Professor op het Straus Institute, waar hij college heeft gegeven in een groot aantal onderwerpen, o.a. International Commercial Arbitration en verscheidene mediation vakken.

 

Publicaties

Eric heeft een vrij groot aantal artikelen gepubliceerd.  Bovendien spreekt hij regelmatig over onderwerpen die met mediation of arbitrage te maken hebben.  Een overzicht van recente presentaties en publicaties is hiernaast te raadplegen.

;