Dr. mr. Fred Schonewille | Family

Legal Family Mediator

Fred Schonewille, founding partner van Schonewille & Schonewille, is gespecialiseerd in Legal Family Mediation. Hij heeft een brede ervaring als legal family mediator in gecompliceerde scheidingen, erfeniskwesties en afwikkeling van nalatenschappen, familiebedrijven, geëscaleerde ouderschapszaken en familiedisputen. Hij is overtuigd van de kracht van preventieve mediation, in premarital mediation maar ook ingeval van het treffen van erfrechtelijke regelingen (testament) en regelingen in het kader van familiebedrijven

Fred opereert met vasthoudendheid en doorzettingsvermogen in zaken die zijn vastgelopen, of die bovengemiddeld complex zijn. Met eventueel betrokken advocaten werkt hij op constructieve wijze samen.

Ingewikkelde materie weet hij te ontleden tot een overeenkomst die voor alle partijen werk- en leefbaar is. Ook in zaken die bijna uitzichtloos lijken helpt hij de betrokken partijen samen een oplossing te bereiken. Fred beschikt over de ervaring, de techniek en de deskundigheid om het proces in uw voordeel te laten werken; het inrichten van het proces, telkens gericht en afgestemd op de specifieke zaak, is het halve werk.

Binnen de Legal Mediation Academy van Schonewille & Schonewille treedt hij op als docent in verschillende opleidingen op het terrein van legal mediation. Zo zorgt hij voor de toerusting van professionals met kennis en vaardigheden. Legal mediation is een gecompliceerd vak waarvoor, behalve een gedegen opleiding, veel ervaring noodzakelijk is om het goed te kunnen uitoefenen.

In zijn praktijk geeft Fred legal opinions en adviezen inzake huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Legal Family Mediation is dé manier om conflicten te voorkomen en op te lossen in de familiesfeer. De methode zorgt voor evenwicht en structuur.

Visie op aanpak van de mediation

Fred hanteert in zijn praktijk dezelfde visie op mediation als zijn leermeester Peter Hoefnagels, de grondlegger van mediation in Nederland. Met deze grand old man heeft hij een aantal jaren intensief samengewerkt. Zijn missie is het om legal mediation, wat in de kern neerkomt op ‘balancing interests’, als volwaardige professie verder uit te bouwen.

Samenwerking binnen marathonmediations

Goede ervaringen heeft Fred met het oplossen van moeilijke zaken in een meerdaagse marathonmediation waarbij hij, in een team van hooggekwalificeerde professionals als fiscalisten, financieel planners, pensioendeskundigen, registeraccountants, psychologen en betrokken advocaten, samen met u tot oplossingen komt. En een uitkomst bereikt die door alle partijen gedragen wordt en die daarnaast juridisch stevig is.

Bij marathonmediations werkt hij veelvuldig samen met Thomas Notenboom RA, registeraccountant en waarderingsdeskundige bij Mazars Accountants en Belastingadviseurs. Deze samenwerking is vooral gericht op het vlottrekken van complexe zaken in scheidingen waarbij een onderneming is betrokken.

Voorbeelden van mediations die Fred Schonewille begeleid heeft

Fred is een zeer ervaren mediator. Twee voorbeelden van mediations die hij in goede banen heeft geleid, vindt u hier.

Congressen en publicaties

Fred organiseert (internationale) conferenties en congressen en is auteur van verschillende wetenschappelijke boeken, waaronder The Variegated Landscape of Mediation, A Comparative Study of Mediation, Regulation and Practices in Europe and the World (met Manon Schonewille), Rechtspraak Mediation en Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden. Ook verschenen van zijn hand een groot aantal artikelen over mediation en recht, waaronder huwelijksvermogensrecht, echtscheidingsrecht en erfrecht.

Overige nevenfuncties

Fred is maatschappelijk betrokken. Hij heeft sinds zijn studietijd diverse bestuursfuncties bekleed en is ook nu nog bestuurlijk actief.  Hij is nauw betrokken bij het huidige wetgevingsproces op het terrein van mediation. Daarnaast is hij:

  • Initiator en hoofdredacteur van het tijdschriftNederlandse Mediation (Wolters Kluwer)
  • Redacteur vanTijdschrift Conflicthantering
  • Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Nalatenschapsmediation
  • Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Prenups
  • Docent cursussen en trainingen over mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notariële ethiek voor onder andere SDU, Kluwer, de KNB en de VMN
  • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland
  • Secretaris van de Association for the Promotion of Mediation as an Academic Discipline
  • Secretary Church Council St. Mary’s Anglican Church

 

 

;