Drs. Mari Peters | Business | Franchise

Mari Peters richt zich als mediator op de geschillen in de franchisewereld. Als oud-CEO van een franchiseketen (Dobey en Faunaland, de dierspecialist) kent hij alle geheimen van de relatie tussen franchisenemer en -gever. Mari ziet grote kansen om met mediation de relatie tussen beide partijen te versterken. De gang naar de rechtszaal is volgens hem zelden nodig, als mediation maar vroeg genoeg ingezet wordt.

Verbinden en het optimaliseren van het gezamenlijk belang zijn inherent aan franchise. Toch zijn er de laatste jaren veel geschillen ontstaan tussen franchisegevers en -nemers, welke veelal zijn beslecht bij de rechter. In veel gevallen betekende dit ook het einde van de franchiserelatie. Als het conflict niet meer gaat over de inhoud, maar om persoonlijk gelijk, komen de partijen in een win-lose of zelfs een lose-lose situatie. Met franchise mediation brengt Mari Peters de partijen weer terug naar de werkelijke belangen, om vervolgens een win-win situatie te creëren voor beide partijen.  

Legal Mediation is dé toekomst wat betreft geschillenoplossing in de zakelijke wereld. In plaats van een dure procedure met meestal onbevredigende oordeel voor beide partijen, biedt legal mediation de mogelijkheid om, op basis van werkelijke belangen, te komen tot een win-win situatie

Visie op aanpak van de mediation

Geschillen in franchise hebben meestal een zakelijke oorzaak. De bron van onenigheid ligt vaak in interpretatieverschillen over het franchisecontract, de (onder)huurovereenkomst, inkoop- plus- of bonusafspraken, marketingkosten, prognoses of de online strategie.

Naast deze inhoudelijke zaken richt Mari zich op de werkelijke belangen en de relatie tussen partijen. Deze relatie vormt immers de essentie van franchise. Gezamenlijke gesprekken plus één op één gesprekken vormen beiden een belangrijk onderdeel van Mari’s werkwijze. Hierbij werkt Mari doelgericht naar een win-win situatie voor de partijen. Waar mogelijk zal hij tijdens de mediation zelfs de relatie verbeteren.

Ervaring als mediator

Na 20 jaar als CEO en mede aandeelhouder van een grote franchiseketen met 170 retailers kan Mari tevreden terugkijken op het aantal rechtelijke procedures, die hij heeft moeten voeren: ze zijn op één hand te tellen.

Conflicten los je op qua inhoud, met behoud van de franchiserelatie: “seperate the people from the problem” wordt vaak vergeten en dat leidt tot escalatie van het geschil

Na een sabbatical van één jaar, waarin hij o.a. in India bij OSHO een opleiding volgde voor facilitator meditation en de legal mediation en de verdiepingscursus bij Schonewille & Schonewille, besloot Mari zijn grote talent in verbinden in te zetten voor de franchisewereld.

Hij heeft tot op heden een aantal mediations geleid o.a. bij een geschil tussen franchisenemers en franchisegever en een geschil bij een zorginstelling

Overige nevenfuncties

  • Voorzitter stichting Met Elkaar: signalering en bestrijding van armoede en schulden.
  • Buurtbemiddeling Oss
  • Raad van Advies Ruilwinkel
;