Evert van den Bergh | Internationaal | Business | Arbeid

Evert van den Bergh is econoom en sinds 2002 business mediator. Hij heeft 33 jaar gewerkt bij ExxonMobil waarvan de laatste 12 jaar als Lid van de Raad van Bestuur van ExxonMobil Benelux met specifieke aandacht voor de financiële portefeuilles. Gedurende een groot deel van die periode was hij “Bestuurder’ in het overleg met de Ondernemingsraad.

Van den Bergh is ruim 20 jaar nauw betrokken geweest bij de Gasunie als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van diverse “aandeelhouder “ commissies.

 Tijdens zijn loopbaan bij ExxonMobil heeft hij de volgende functies vervuld:

  • Lid van de Raad van Bestuur ExxonMobil Benelux van 1991 tot 2003; voorts contactverantwoordelijkheid voor de financiële functies t.w. Controllers, Treasury, Tax, Purchasing en Information Management.
  • Treasurer van Esso Benelux van 1986 tot 1991 en tevens bestuurslid van het ondernemingspensioenfonds.
  • Manager Natural Gas (vanwege Esso’s belang in Gasunie en Nam) van 1983 tot 1986
  • Manager Marketing Operations Esso Nederland (Distributiefunctie) van 1979 tot 1983.
  • Assistant Controller accounting en information management Esso Nederland van 1976 tot 1979.
  • Finance Analyst Esso Europa London.
  • Finance Analyst Esso Nederland.

In de periode 1994 tot  2000 was hij “Bestuurder” in het overleg met de Ondernemingsraad. Hij heeft meerdere malen zitting gehad in paritaire commissies op het gebied van invoering personeelssystemen (bijv: functieclassificatie). Tijdens zijn loopbaan heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van reorganisaties, personeelsontwikkeling, arbeidsverhoudingen en het werken in meerdere jurisdicties (Nederland, België en de Verenigde Staten).

Evert van den Bergh is direct betrokken geweest bij de fusie tussen Exxon Corporation en Mobil Corporation (1999-2001). Hij vervulde een vooraanstaande rol bij de fusie van Esso Nederland en Esso België, midden jaren–80.

Van 1983 tot begin 2003 was hij lid van de Raad van Commissarissen van de Gasunie N.V. Voorts was Van den Bergh lid van Gasunie’s Financiële Commissie en haar Audit Commissie. In 2010 beëindigd hij zijn langdurig lidmaatschap van de Belegging commissie van het pensioenfonds van Gasunie N.V.

In 2004 is van den Bergh benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Esso Nederland B.V. In 2005 is hij benoemd tot voorzitter en in 2016 afgetreden na het vervullen van het maximale aantal benoemings jaren. Van den Bergh is lid geweest van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW van 1989 tot 2002.

Direct na beëindiging van zijn actieve loopbaan bij ExxonMobil is hij als Directeur Universitaire Strategie en Beleid in dienst getreden bij TU Delft voor een periode van 3 jaar.

In 2006 is van den Bergh ruim een half jaar interim algemeen directeur geweest van het Residentie Orkest in Den Haag.

In 2007 heeft van den Bergh op verzoek van CNO (Contact Orgaan Nederlandse Orkesten) een opdracht uitgevoerd om te komen tot een betere werking van het orgaan.

In de 1e helft van 2008 is van den Bergh interim algemeen directeur geweest van het Nederlands Philharmonisch Orkest in Amsterdam met als belangrijkste aandachtspunt het oplossen van het huurdispuut tussen het orkest en de Gemeente Amsterdam inzake de huur van de Beurs van Berlage. Na het beëindigen van de interimaanstelling heeft van den Bergh op verzoek van het Nederlands Philharmonisch Orkest op zich genomen om nieuwe huisvesting voor het orkest te realiseren. Eind 2012 is het orkest verhuisd van de Beurs van Berlage naar de Majella kerk in Amsterdam Oost na een grondige aanpassing om het gebouw geschikt te maken voor orkestrepetities en uitvoeringen.

In 2011 is van den Bergh op voorstel van de Minister van Onderwijs en Cultuur lid geweest van de visitatie commissie Nederlandse Symphonie Orkesten.

Sinds november 2002 is hij ACB mediator.

Van den Bergh’s expertise op het gebied van mediation ligt in complexe zakelijke conflicten waarbij grotere ondernemingen betrokken zijn, financiële expertise nodig is of geschillen die internationaal van aard zijn.

Nevenfuncties zijn geweest onder meer het penningmeesterschap van de Nederlandse Strijkkwartet Akademie in Amsterdam ( tot medio 2012) en het John Adams Instituut te Amsterdam tot medio 2013.

Voorts is hij vanaf haar oprichting in 2002 lid en vervolgens tot 2010 penningmeester van het Bestuur van COM geweest.  Stichting COM is belast met de verdeling van Joodse oorlogstegoeden t.b.v instellingen en stichtingen in Nederland.

Op dit moment is van den Bergh voorzitter van het bestuur  van Delft Chamber Music Festvial van violiste Liza Ferschtman. Daarnaast is hij lid van het Bestuur van het Dr. Hedrik Muller Vaderlands Fonds en het David Roos Weijl fonds.

;