Mr. Victor J.N. Lampe | Nalatenschap | Familiebedrijven

Victor is na zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus universiteit zijn loopbaan in 1985 gestart bij PwC Tax. In die periode (1989) heeft hij zijn tweede studie fiscaal recht aan de Universiteit Brabant voltooid alsmede de opleiding bij de Nederlandse orde van Belastingadviseurs. 

Na een aantal jaren heeft Victor zich toegelegd op het bedienen van de midden zakelijke markt, veelal directeur-grootaandeelhouders, vrije beroepers, samenwerkende aandeelhouders in (familie)bedrijven en vermogende particulieren.

In 1997 is hij een fiscaal adviespraktijk gestart te Zeist. Vanwege de werkzaamheden bij ondernemingen met meerdere aandeelhouders is zijn belangstelling voor opvolgingsvraagstukken en overdracht van vermogen en zeggenschap naar de volgende generatie gegroeid. In dat kader is ook de opleiding tot Register Adviseur Bedrijfsopvolging gevolgd (2012).

Als vraagbaak voor familiebedrijven en families is Victor overtuigd geraakt van het nut van mediation binnen (familie)bedrijven en families.

Victor is ACB Legal mediator, MfN registermediator en gespecialiseerd in nalatenschapsmediation.

;