Mr. Jeroen Recourt | Overheid | Business

Een geslaagde mediation maakt de wereld een beetje mooier. Jeroen Recourt is in de loop der jaren door vele ervaringen overtuigd geraakt van het positieve effect van mediaton. Waar de traditionele rechtspraak nauwelijks slaagt problemen echt op te lossen, lukt dit door middel van mediation vaak wel. Als Tweede Kamerlid heeft Jeroen zich zeer actief ingezet voor meer mediation in alle rechtsgebieden. Onder het motto “practice what you preach” heeft Jeroen inmiddels ook zelf de stap gezet van rechter, via politicus, naar mediator. Hij richt zich op mediation binnen en met de overheid. Hij kent het speelveld, of het nu gaat om spanningen binnen een college, een impasse in besluitvorming of (juridische) conflicten met burgers, bedrijven of andere overheden. Als expert kent hij de processen, de belangen en de spanningen die dan kunnen spelen. Hij maakt als mediator gebruik van deze kennis, van zijn uitgebreide ervaring met politiek en het recht en - niet in de laatste plaats - van mensen. 

Mr. Jeroen Recourt is naast mediator tevens voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam. 

Hiervoor was hij bestuursrechter in Amsterdam en op de Nederlandse Antillen. Hij was zeven jaar justitiewoordvoerder in de Tweede Kamer en woordvoerder en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

;