Prof. Mr. Jan Eijsbouts | Internationaal | Business

Opleiding: Gymnasium B (Augustinianum,1964), Doctoraal Nederlands Recht (RUG, 1969), International Mediator CEDR (London, 1997), beroepsopleiding Advocatuur (2002); diverse juridische en managementcursussen.

 NV Philips Gloeilampenfabrieken (1971-1976):

 • Bedrijfsjurist, medewerker Juridisch Adviseur Concernafdeling Juridische Zaken. Juridische begeleiding concernzaken (juridische topstructuur, effectenrecht, jaarrekening, concernfinanciering, medezeggenschaps­zaken, begeleiding andere concernstaf-afdelingen, gerechtelijke procedures) en juridische begeleiding research- en productdivisies in Nederland (joint development agreements, lid Concerncie Milieu).

 NV DSM (1976-1989):

 • senior jurist Divisie Energie, acquisitie en beheer participaties in olie en gas exploratie- en productie vergunningen, pijpleidingen en financiering (1976),
 • senior jurist Concernafdeling Juridische Zaken, juridische begeleiding Concerndienst Financiën en Economie en Divisie Kunststofverwerking (1977-1980),
 • Hoofd Juridische Zaken en Secretaris DSM Agro Divisie (Utrecht, 1981-1988). internationale bedrijfsjuridische praktijk, met nadruk op strategie, M&A, intellectuele eigendom, mededingingsrecht en milieurecht.

Akzo Nobel NV (1989-2007):

 • Senior Legal Counsel Chemicals Division (Amersfoort, 1989-1994), verantwoordelijk voor juridische begeleiding wereldwijd van 4 Chemische Business Units met nadruk op M&A, mededingingsrecht, internationale juridische procedures.
 • Senior Corporate Legal Counsel Akzo Nobel NV (Arnhem 1994-1998), verantwoordelijk als 2e man op de concerncentrale voor juridische advisering RvB en RvC en begeleiding concernafdelingen Secretariaat, Strategie & Concern­ontwik­keling, Financiën inclusief financiële verslaglegging, Belastingen, mededingingsrech­telijke zaken en concern-litigation.
 • General Counsel/Concerndirecteur Juridische zaken (01.01.1999 – 01.07.2007). Naast de integrale verantwoordelijkheid voor de juridische advisering van RvB en RvC, Business Units en landendirecties verantwoordelijk voor het management van de Juridische en IP functie wereldwijd (120 juristen en 80 support staff) en Voorzitter Concern Disclosure en Compliance Committees. Lid Concern CSR Advisory Group.

 

Adviseur Ondernemingsrecht & Conflictmanagement  sinds 1 juli 2007. Onder meer juridisch adviseur Business and Human Rights Initiative UN Global Compact Chapter Netherlands: How to do business with respect for human rights (2010).

 

Bijzonder Hoogleraar CSR en Recht, Maastricht University. Faculty of Law, Professorial Fellow Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, Coordinator kerncursus Corporate Social Responsibility in de internationale master Globalisation and Law (sinds 2010, sinds 2016 emeritus met honoraire aanstelling).

 

Lidmaatschappen:

 • Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (sinds 1973), oa voormalig vice-voorzitter en secretaris Sectie Milieurecht, Vice-voorzitter Sectie Mededingingsrecht en Voorzitter Sectie Geschillenbeslechting; lid Cie van Discipline (1994-heden, sinds 2018 voorzitter)
 • Nederlandse Orde van Advocaten (2001-2008);
 • Amerikaans-Nederlandse kamer van Koophandel (AMCHAM): Legal Committee (1991-2008, Chair 1997-2003);
 • Lid Commissies Ondernemingsstructuur en Multinationale Ondernemingen VNO/NCW (1994-2012);
 • Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB), mede-oprichter, lid en van 2008 – 2010 voorzitter Dagelijks Bestuur (1998 – 2010);
 • Lid Waarborgcommissie Mediator NMI/DNV (2002-2012);
 • Lid European Advisory Committee CPR, Institute for Conflict Management (New York; 1997-2007);
 • Certified Mediator CEDR (London; sinds 1997);
 • Vice-voorzitter Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders (1998-2007);
 • International Bar Association IBA (sinds 2002): Co-Chair Corporate Counsel Forum (2003-2006), Co-Chair Corporate Social Responsibility Committee (2007-2008), lid Council Legal Practice Division (2005-2009);
 • Member Advisory Board Mentor Group (Boston, US; sinds 2008, vanaf 2016 Chairman);
 • Member International Advisory Board CEELI Institute (Praag, Tsjechie; sinds 2008);
 • Lid (2000 – 2008) en Chair (2008-2012) Chief Legal Officers Round Tables North America and Europe (100 multinationals in Europa en de VS/Canada);
 • Voorzitter Bestuur Stichting World Legal Forum (Den Haag; 2009-2017);
 • Lid Public Private Network The Hague Institute for the Internationalization of Law HiiL(2009-2012);
 • Mede-oprichter en lid bestuur Stichting ACCESS Facility, expertisecentrum conflictmanagement global corporate-community conflicts, i.s.m. Prof. John Ruggie en het CSR Initiative Harvard Kennedy School (Den Haag, 2012-2015);
 • Project Manager Working Group Hague International Arbitration Rules Business & Human Rights Project (sinds 2014)

 

Diverse publicaties over mediation, corporate governance en corporate social responsibility. Preadvies Ned. Juristen Vereniging 2010 over de civiel- en ondernemingsrechtelijke aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Officier in de Orde van Oranje Nassau (2007).

;