Referenties

Onze opleidingen

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen, advocaat | counsel Houthoff Buruma

"Jullie opleiding zat erg goed in elkaar, professioneel en met een ongedwongen sfeer. Het heeft mij heel veel gegeven! Al meerdere kantoorgenoten heb ik enthousiast gemaakt, dus die melden zich denk ik wel."

 

Guus Quaedvlieg, advocaat

"Mijn aanleiding om de opleiding tot Legal Mediator te volgen was dat mediations waar ik als advocaat bij betrokken was in mijn ogen veel beter aangepakt zouden moeten worden om goede resultaten te bereiken. Door deze opleiding heb ik het inzicht gekregen dat mediation niet zo eenvoudig is als dat het lijkt, maar een echte professie is. Mij werd al snel duidelijk dat er veel techniek en theorie bij komt kijken om succesvol als mediator te opereren. Tijdens de opleiding zijn mij waardevolle vaardigheden aangereikt die mij in staat stellen om vastgelopen situaties beter vlot te trekken.
Daarnaast heb ik ook de contacten met andere cursisten als plezierig en zeer waardevol ervaren."

 

Bernhard Kapma, notarieel jurist

“Legal mediator is echt een vak apart. Fred en Manon zijn goeroes op dit terrein en delen al hun technieken en tips met je. De opleiding is een goede, brede inleiding in de achtergrond en technieken van legal mediation. Er is veel ruimte voor het oefenen met acteurs en de docenten zijn inhoudelijk zeer terzake kundig en betrokken.”