Wat we doen

 

Mediation als oplossing voor uw conflict

U heeft een conflict en wilt daar snel van af en duurzame afspraken maken Hiervoor kunt u een legal mediator inschakelen: een onpartijdige derde die in een gestructureerd verlopend proces beide partijen ondersteunt om tot een oplossing te komen. Als mediators zoeken wij actief mee naar een relationele oplossing en een weldoordachte zakelijke deal. Wij toetsen of uw oplossing zakelijk of juridisch haalbaar is, tegemoet komt aan uw werkelijke belangen en bij uw bedrijfscultuur of situatie past. Uw advocaat of juridisch adviseur kan u tijdens de mediation begeleiden en zorgen voor legal checks. Door legal mediatiion wordt voorkomen dat het conflict een steekspel wordt tussen juristen.

Doordat u als partij zelf nauw bij de onderhandelingen en besluitvorming betrokken wordt blijft u in charge. Ook voor wat betreft de benodigde tijd en kosten: u kunt een maximum aantal uren afspreken waarna bekeken wordt of er zicht is op een een oplossing. Wij werken oplossingsgericht en doen desgewenst ook een niet bindend voorstel hoe een gezamenlijk gedragen oplossing er kan uitzien, rekening houdend met alle belangen van beide partijen (mediator proposal).