BuurtFix

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Stop of voorkom burenruzies met de BuurtFix! 

Wilt u in een prettige buurt wonen waarin iedereen respect voor elkaars manier van doen heeft? Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De methodiek is zeer succesvol toegepast in het buitenland. Stop ruzies en discussies met buren, maak heldere afspraken en voorkom onduidelijkheden. Met de BuurtFix gaan u en uw buren in 4 stappen en binnen 4 uur op een goede manier weer samen met elkaar verder. En dat voor een vast bedrag.

BuurtFix: Sneller naar betere resultaten. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via leon@schonewille-schonewille.com of bel Leon Hoornweg voor een afspraak via 06 - 41 27 55 97.

 • Wordt u gek van het lawaai van uw buren? Belemmert een schuur of een boom uw uitzicht? Parkeert uw buurman zijn auto altijd op uw plek? Hebt u geen zin meer in het getreiter en in verwijten over en weer? Dan is de BuurtFix iets voor u en uw buren.
 • Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat voor iedere buur belangrijk is en hoe daarover in de toekomst gecommuniceerd wordt, krijgt u met een BuurtFix in 4 stappen binnen 4 uur een buurt waarbij iedereen weer van zijn huis kan genieten.

 

Hoe werkt een BuurtFix?

1  Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.

2  De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeit een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:

 • Het gaat niet om het achterhalen van wie wanneer allemaal dingen verkeerd heeft gedaan, ook niet om ‘de waarheid’ of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om zelf een bijdrage te willen leveren en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Na de BuurtFix zijn de verbeterpunten en de daaruit voortvloeiende concrete stappen voor iedereen duidelijk en iedereen committeert zich aan persoonlijke actiepunten. De BuurtFix is erop gericht om alle buren weer respectvol met elkaar om te laten gaan met heldere afspraken.
 • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet haalbaar actieplan dat door alle buren onderschreven wordt.
 • Er worden tijdens de BuurtFix geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens worden er vragen gesteld.
 • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek.
 • In de praktijk betekent dit: niet ‘psychologiseren’, geen uitgebreide uitwisseling van eventuele onderlinge frustraties of zienswijzen, geen geschreeuw meer over en weer, er wordt geen schuldige of slachtoffer aangewezen en er wordt ook geen ‘verhaal gehaald’.
 • Eventueel oplaaiende emoties komen op de ‘frustratieflip’ en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

 

Voorwaarden voor het slagen van een BuurtFix   

 • De buren zien dat er ruimte is voor verbetering of dat er problemen zijn en willen die oplossen.
 • Transparante verwachtingen en de buren onderschrijven de BuurtFix-spelregels.
 • Toezegging van iedere buur om een actieve bijdrage te willen leveren om de buurt weer een prettige woonomgeving te laten zijn en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken. 
 • Na de intake hoort u of de problematiek binnen uw buurt geschikt is voor een BuurtFix en adviseren wij - eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject. In zaken met een juridische of complexe onderliggende interpersoonlijke conflicten adviseren wij u legal mediation.

 

WERKSCHEMA BuurtFix

Intake - Het leggen van de basis voor een BuurtFix: Voorafgaand vindt een telefonisch intakegesprek plaats met diegene(n) die de BuurtFix heeft of hebben aangevraagd en daarna volgen de zogenaamde pre-BuurtFix-briefings voor alle buren waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Daarna volgt een BuurtFix- bijeenkomst van maximaal 4 uur met het alle desbetreffende buren:

Stap 1 - Introductie en start: onderschrijven van spelregels, afspraken en plan van aanpak (maximaal 30 minuten).

Stap 2 - Situatie in kaart brengen: situatieanalyse, conflictanalyse en bekijken van voorhanden zijnde oplossingen; onderzoeken van weerstand en blokkades (maximaal 2 uur).

Stap 3 - Actieplan, werkbare oplossingen: individueel actieplan voor elke buur, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (maximaal 1 uur).

Stap 4 - Afronding: evaluatie van de BuurtFix-bijeenkomst (30 minuten). 

Een maand na de BuurtFix volgt een evaluatie met de buren.

Follow-up en review: Kijken hoe de buurt na de BuurtFix functioneert en eventuele bijstelling van de gevonden oplossingen (30 minuten).

Vaste kosten

Het complete BuurtFix-traject (stappen 1 t/m 4) met intake en follow-up wordt voor een vast bedrag aangeboden. Bij een bijeenkomst met maximaal 4 buren is dat € 1.495,- excl. btw. Indien meer dan 4 buren betrokken zijn, is dat € 2.495,- excl. btw omdat er dan met meer facilitators wordt gewerkt. Dit bedrag is inclusief eventuele reiskosten van de facilitator, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up. Dit bedrag wordt door alle betrokkenen gezamenlijk gedeeld. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

Wilt u weten wat een BuurtFix voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via info@schonewille-schonewille.com.