Preventieve mediation

Mediation preventief toepassen

Mediation wordt vaak ingezet om conflicten op te lossen, maar kan ook heel goed preventief worden toegepast. Als partijen een langdurige relatie met elkaar aangaan en zij deze relatie vormgeven in een overeenkomst, zijn daarbij zowel zakelijke als juridische aspecten van belang. In dat geval kan premediation zinvol zijn.

Premediation kan bijvoorbeeld zakelijk worden ingezet bij het oprichten van een maatschap, een vennootschap onder firma of een joint venture. Maar ook bij het aangaan van arbeidsrelaties of in de privésfeer, zoals voorafgaand aan een huwelijk of samenwonen, is het mogelijk om premediation in te zetten.

Premediation kan toekomstige conflicten voorkomen

Bij duurovereenkomsten met een relationele dimensie is het contract niet meer dan een vertrekpunt. Het is daarom noodzakelijk dat partijen begrijpen welke concrete afspraken zij met elkaar aangaan en wat ze op welke manier willen regelen. In een vroeg stadium kunnen mogelijk conflicterende verwachtingen, zienswijzen en belangen gesignaleerd worden. Door deze te benoemen en een passende oplossing te vinden, kunnen toekomstige conflicten voorkomen worden.

Lees ook het proefschrift van Fred Schonewille ‘Partijautonomie in het relatievermogensrecht’ en het boek Preventieve Mediation.