Arbeidsmediation


Arbeidsmediation, voor een echte oplossing

Wanneer sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling, scheelt een arbeidsmediator inschakelen geld, tijd, en vooral veel stress en onzekerheid. Een arbeidsmediator is een neutraal persoon die beide partijen ondersteunt om de meest wenselijke oplossing te vinden. Het inschakelen van een mediator gebeurt op vrijwillige basis door beide partijen.

Bij Schonewille & Schonewille onderscheiden we 3 soorten arbeidsconflicten:

  1. Arbeidsconflict en verzuim: ziekte, re-integratie/ARBO-traject, ziekteverzuim of arbeidsverzuim, verstoorde arbeidsverhoudingen
  2. Samenwerkingsproblemen en team performance: verbeteren effectiviteit, samenwerking in teams, groepsdynamiek
  3. Exit: ontslag, beëindiging arbeidsrelatie

Elke situatie vraagt een andere benadering. Verschillende soorten arbeidsconflicten kunnen ook samengaan, bijvoorbeeld als bij langdurige ziekte de werkgever inzet op ontslag, terwijl de werknemer inzet op re-integratie. Om een goed beeld te krijgen welke benadering tijdens de arbeidsmediation de meeste kans van slagen heeft, werken we met een op maat gemaakte aanpak.

Waarom kiezen voor arbeidsmediation?

In de praktijk en uit onderzoek naar een groot aantal rechtszaken blijkt dat na invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015 ontslag lastiger en onzekerder is geworden. Zeker bij zaken waar er sprake is van een arbeidsconflict. Arbeidsmediation biedt een oplossing voor ontslagzaken, maar ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Het inschakelen van een arbeidsmediator ontneemt stress en voorkomt escalatie als dit zo snel mogelijk bij het ontstaan van een arbeidsconflict of samenwerkingsprobleem gedaan wordt (Lees hier meer).

Een mediationgesprek zorgt voor efficiëntie en snelheid in het proces. De partijen kunnen elkaar na afloop nog in de ogen kijken en bepalen zelf de oplossing, wat bij een gerechtelijke procedure meestal niet het geval is. Daarnaast zijn de kosten van arbeidsmediation vaak significant lager dan de kosten van een juridische procedure.

Zowel een werknemer als een werkgever kunnen ervoor kiezen om een mediator in te schakelen. Lees meer over de 3 redenen voor een WERKNEMER of een WERKGEVER om voor mediation te kiezen.

Gespecialiseerd in arbeidsmediation

Schonewille & Schonewille is al 20 jaar gespecialiseerd in mediation en neemt dan ook graag actief deel aan het gesprek om tot maatwerkoplossingen te komen. Voorkom stress, onzekerheid en langdurige juridische procedures. Kom tot creatieve oplossingen waar beide partijen tevreden mee zijn en die in de praktijk werken. Schakel een gespecialiseerde en gecertificeerde arbeidsmediator met verstand van zaken van Schonewille & Schonewille in.

Zeer kundig en oplossingsgericht!

- Esther van de Meulen, Advocaat/Attorney at law BWK Partners te Amsterdam

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het intakegesprek is gratis en verplicht tot niets. U kunt hier ook een belafspraak maken.

Actuele informatie over mediation en arbeidsconflciten is hier te lezen in de columns van Eva Knipschild - een van de docenten in onze Academy - in Management Team.

Team Up met een TeamFix of een Start-Up-Fix

Geen hoogoplopend conflict maar wilt u toch de effectiviteit van uw team verhogen? Just Team Up met TeamFix. Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept ontwikkeld om de effectiviteit en samenwerking in uw team te verbeteren in 4 stappen, binnen 4 uur en voor een vaste prijs. Door helder te maken wat de verwachtingen, doelstellingen en verantwoordelijkheden zijn, en dat vervolgens in een concreet actieplan vast te leggen, krijgt u een optimaal werkend team dat goed op elkaar ingespeeld is.