Familiebedrijf

Een succesvol familiebedrijf met Legal Mediation

In uw familiebedrijf kunnen discussies over investeringen, de bedrijfsstrategie of de juiste opvolger ontstaan. Deze situaties zijn complex omdat niet alleen bedrijfsmatige overwegingen een rol spelen, maar ook rekening gehouden moet worden met familiedynamiek zoals onuitgesproken verwachtingen, een mogelijk gevoel van gebrek aan erkenning, oud zeer of wellicht een echtscheiding. Het maken van keuzes heeft niet alleen effect op het bedrijf, maar direct ook op de familie. Dit kan het buitengewoon ingewikkeld maken om knopen door te hakken.

In onze praktijk als Legal Mediator zien wij regelmatig dat op zichzelf goede bedrijfsadviezen van een expert niet in de praktijk gebracht worden. Een accountant die zich buigt over het investeringsvraagstuk of een interim-specialist die een soepele bedrijfsovername in gang zet leveren sluitende raad. Echter, vaak belandt het advies in een la omdat het familiebelang en het bedrijfsbelang niet op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast gaan dergelijke adviezen meestal niet gepaard met noodzakelijke begeleiding van de communicatie. Vele wetenschappelijk onderzoeken ondersteunen deze bevindingen.

 

Hoe werkt Legal Mediation voor familiebedrijven?

Legal Mediation voor familiebedrijven sluit naadloos aan op de dynamiek binnen familiebedrijven. Binnen een gestructureerd proces worden betrokkenen intensief begeleid bij de emotionele, rationele, zakelijke en juridische aspecten. We stellen daarvoor een gemengd team van ervaren mediators samen, gespecialiseerd in business en familiezaken. De familiemediator en zakelijke mediator zijn gezamenlijk bij het proces betrokken en bieden een balans tussen persoonlijk en zakelijk. De familiemediator gaat in het begin van de mediation in op persoonlijke verhoudingen, het uitspreken van wensen of belangen en oplossen van misverstanden. De zakelijke mediator pakt vervolgens de zakelijke onderwerpen op, bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering, opvolging of over de omgang met medewerkers.

Met Legal Mediation maakt u duurzame afspraken die naast de bedrijfsbelangen ook rekening houden met de wensen en verwachtingen van alle familieleden. Zodoende wordt de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd. Vertrouwen en een heldere, open communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijfsovername plaatsvinden zonder dat het bedrijf of de familiebanden eronder lijden.

Meer informatie over mediation in familiebedrijven is hier te vinden in onze bijdrage in het katern van in het FD en het betreffende onderdeel in nieuws & opinie op deze website.