Bindend advies als procedure

Procedure bindend advies

Een bindend adviseur geeft een oordeel over een kwestie tussen partijen en legt dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Partijen dienen vooraf overeen te komen dat zij zich binden aan een door (een) derde(n) -- in opdracht van partijen -- te geven beslissing. Indien partijen een bindend adviesprocedure zijn overeengekomen moeten zij zich hieraan houden en zal de rechter zich onbevoegd verklaren. Het oordeel / advies van de bindend adviseur(s) wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Partijen worden geacht dit advies te zijn overeengekomen (alsof ze het zelf hebben gedaan).

Het verschil tussen bindend advies en arbitrage

Bindend advies is over het algemeen sneller en goedkoper dan een arbitrage en tevens zijn partijen minder gebonden aan procedurele en wettelijke regels, waarbij echter wel een marginale toetsing door de rechter mogelijk is.

Arbitrage kent wettelijk geregelde en daardoor enigszins strakkere procedures dan bindend advies. De bindend adviseur(s) stelt (stellen) zelf de regels vast waaraan de procedure en de uitspraak moeten voldoen.

Tenzij partijen zelf vooraf de procedure hebben bepaald, werken wij bij Schonewille & Schonewille Legal Mediation als bindend adviseur volgens ons model bindend adviesovereenkomst en een stappenplan voor de bindend adviesprocedure. Dit geeft u de duidelijkheid over een professioneel verloop van het proces en u weet vooraf waar u aan toe bent.