Deal making | deal coaching

Onderhandelen hoeft u niet alleen te doen

 

Geen conflict maar bent u partij in een onderhandeling? Schakel Schonewille & Schonewille in om als deal maker voor u te onderhandelen of u tijdens een onderhandeling op de achtergrond als deal coach te ondersteunen.

 

De deal maker onderhandelt voor u

Als u ons als uw deal maker inschakelt, voeren wij zelfstandig alle onderhandelingen voor u en koppelen steeds de resultaten aan u terug om er zeker van te zijn dat de gemaakte afspraken in uw belang zijn. U hoeft echter niet zelf aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dat kan u veel tijd besparen, maar het kan ook verstandig zijn als het voor u ongewenst is om met de andere partij om tafel te zitten, bijvoorbeeld om emotionele of geografische redenen. Daarnaast kan het ook tactisch handig zijn om iemand voor u te laten onderhandelen.

Als uw deal maker inventariseren wij van tevoren met u wat uw werkelijke belangen, mogelijkheden en grenzen zijn en laten ons daardoor leiden bij het realiseren van een voor u optimaal onderhandelingsresultaat. Voorwaarde is dat alle andere betrokkenen in het onderhandeltraject ermee instemmen dat wij u vertegenwoordigen als deal maker.

 

De deal coach is uw onderhandelingsadviseur

Als deal coach ondersteunen wij u bij de voorbereiding en tijdens een onderhandeling die u zelf voert. Samen met u bepalen wij de beste strategie, insteek en tactiek om de onderhandeling te voeren. Wij treden op als uw onderhandelingsadviseur en zetten ons in voor het beste onderhandelresultaat voor u. Daarbij laten wij ons leiden door uw werkelijke belangen, mogelijkheden en grenzen. U kunt ons inschakelen als uw onderhandelingsadviseur zonder instemming of medeweten van de wederpartij. 

 

8 tips voor het gebruik van mediationtechnieken in onderhandelingen.

 

Tarieven

Wij zijn ook innovatief en flexibel in onze tarifering. In principe werken wij op basis van een uurtarief, maar ook vaste prijzen voor een traject (fixed fee),  of het afsluiten van een abonnement is mogelijk. En als uw deal maker kunnen wij tevens honoraria afhankelijk van de uitkomst van het onderhandelingsproces afspreken (succes fee).