Wat is (legal) mediation?

Wat is mediation?

 • Een gefaseerde methode van gestructureerde bemiddeling in een conflict of geschil,
 • waarbij een neutrale deskundige – de mediator – de kwestie samen met partijen diagnosticeert en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt,
 • met als doel om vanuit de werkelijke belangen van partijen tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen, die worden
 • vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in art. 900 e.v. Boek 7 BW.  

Hoe werkt mediation?

 • Mediation is snel en efficiënt
 • Eigen “business” oplossingen (win-win), in plaats van juridische beslechting
 • Een neutrale derde kan beter onderscheid maken tussen emotionele en inhoudelijke aspecten (vinden van de ‘blocking issues’)
 • Focus op belangen, emoties en relationele aspecten en gericht op de toekomst in plaats van op (juridische) standpunten die zijn gericht op het verleden
 • Een mediator kan separaat met partijen spreken (‘caucus’), waardoor de echte belangen op tafel komen.
 • Partijen behouden zelf de controle over conflict en oplossing
 • Een mediation biedt vertrouwelijkheid en privacy
 • Relaties kunnen behouden blijven of zorgvuldig worden beëindigd

Waardoor werkt mediation?

Bij mediation wordt gekeken naar de belangen en de toekomst in plaats van de standpunten en het verleden. Een standpunt is een positionele of soms juridische eis, een rigide claim waarvoor in principe maar één bepaalde oplossing mogelijk is. 
Een belang is de achterliggende reden voor een standpunt: behoeften, wensen, zorgen, ingrediënten of randvoorwaarden die daaraan ten grondslag liggen. Om tegemoet te komen aan belangen zijn meerdere oplossingen mogelijk.

Het richten van de focus op de toekomst biedt partijen de mogelijkheid na te denken over wat ze willen, en voorkomt dat ze blijven hangen in wat er in het verleden verkeerd is gegaan. Daarmee laat de mediator partijen de stap zetten in de richting van het ook daadwerkelijk bereiken van de gewenste situatie. De oplossing ligt namelijk in de toekomst en niet in het verleden. 

De meerwaarde van een legal mediator

Een legal mediator legt eerst een relationeel fundament tussen partijen en zoekt naar de belangen. Daardoor zijn de zakelijke en juridische afspraken die partijen daarna met elkaar maken veel duurzamer. Legal Mediation zoekt altijd de menselijke maat in de begeleiding van partijen die samen aan een oplossing werken in de schaduw van het recht. 

Welke mediationstijlen zijn er?

Iedere mediator heeft een eigen benadering van het mediationproces. Een mediator heeft eigen strategieën en tactieken, een eigen manier van optreden en reageren. Daardoor is niet iedere goede mediator geschikt voor elk geschil en alle partijen. Er zijn verschillende soorten mediators, bijvoorbeeld taakgerichte mediators of relatie-of communicatiegerichte mediators. Welke mediator geschikt is ligt aan het conflict en de wijze waarop partijen hun conflict willen oplossen. Natuurlijk heeft elke vorm van mediation voor- en nadelen, waardoor het beter of minder goed bij uw situatie past. Met behulp van 'een matrix' kunt u bepalen welke vorm van mediation het meest geschikt is voor uw conflict.