Conflictmanagement

Conflictmanagement, conflicthantering en ontwikkelen van mediationbeleid

Problemen in bedrijfsrelaties vragen speciale vaardigheden van de betrokken managers en ondersteuning van het management. Meestal worden interne conflicten (te) lang genegeerd en externe zakelijke geschillen weggedelegeerd aan de juridische afdeling of de huisadvocaat. Een aanzienlijk deel van de zakelijke geschillen en conflicten wordt in een (te) laat stadium aangepakt, waardoor ze onnodig escaleren en juridiseren. Dit kan verregaande consequenties hebben voor uw bedrijf.

 

Bespaar tijd en kosten door conflictmanagement

Uw bedrijf kan veel onnodige tijd en kosten besparen door een helder conflictmanagementsysteem te introduceren en managers praktisch toepasbare vaardigheden bij te brengen. Conflicten worden dan meer bedrijfsmatig benaderd in plaats van als een (juridisch) probleem. Dat maakt het mogelijk om interne conflicten in arbeidsrelaties in een vroeg stadium te herkennen en grip te krijgen op complexe zakelijke geschillen, zowel binnen uw eigen organisatie als in de relatie met andere ondernemingen.

 

Problemen bedrijfsmatig aanpakken

Schonewille & Schonewille helpt u graag bij het introduceren van een professioneel conflictmanagementsysteem, het ontwikkelen van een mediationbeleid of een corporate ADR policy. Centraal daarbij staat de vraag: hoe maken we het managen van geschillen en het vinden van een oplossing voor conflicten zo interessant en zinvol, dat managers én hun medewerkers ermee aan de slag willen en kunnen?
We reiken uw mensen de tools aan om op een constructieve manier om te kunnen gaan met conflicten. Kennis over ADR (Alternative Dispute Resolution) of EDR-procedures (Effective Dispute Resolution), zoals mediation, is hierbij essentieel.

 

Dispute wise resultaat

Het resultaat is dat problemen als kans worden gezien en dat conflicten bedrijfsmatig worden benaderd, oftewel dispute wise. Onderdeel van het opzetten van een conflictmanagementsysteem kan ook zijn het invoeren van een corporate EDR Effective Dispute Resolution) of ADR-beleid (Alternative Dispute Resolution) of het opnemen van EDR- of ADR-clausules in overeenkomsten.

 

Expert in conflictmanagement

Schonewille & Schonewille heeft veel expertise op het gebied van conflictmanagement. Manon Schonewille behartigt als voorzitter van ACB Corporate ADR & Mediation de belangen van het bedrijfsleven op het gebied van zakelijke conflictoplossing. Daarnaast heeft ze diverse onderzoeken naar mediation in het bedrijfsleven gedaan en hierover gepubliceerd. Tevens heeft ze het interfacultaire vak ‘Mediation in Zakelijke Geschillen, mediation advocacy en conflictmanagement’ voor de Universiteit Utrecht ontwikkeld en sinds 2008 gedoceerd.