LEGAL FAMILY MEDIATION

Schonewille & Schonewille Legal Family Mediation

Legal Family Mediation is ons vak, waarvoor prof. Peter Hoefnagels de grondslagen heeft gelegd. U kunt bij ons terecht voor deskundige hulp en advies op diverse gebieden.

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis die leidt tot veel verdriet en hoofdbrekens. Over de kinderen, als u die hebt. Maar u vraagt zich misschien ook af of u in uw huis kunt blijven wonen. En wat de financiële gevolgen van de scheiding zijn. In een scheidingsmediation zoekt u samen met een mediator naar de antwoorden op uw vragen, zodat u zo goed mogelijk verder kunt. Bij ons zijn de (zakelijke) belangen van u beiden én van uw kinderen in goede handen.

Mediation voorafgaand aan een huwelijk of een samenwoonrelatie - premarital mediation - is de beste manier om praktische en juridische afspraken te maken die passen bij uw specifieke huwelijks- of samenwoonrelatie en de verwachtingen die u van elkaar als partners hebt. Ook als u al gehuwd bent of samenwoont, is het vaak zinvol om te bezien of er nieuwe zakelijke of juridische afspraken moeten worden gemaakt die beter passen bij de wijze waarop u met uw partner uw relatie vormgeeft.

Rondom erfenissen ontstaan vaak ongemakkelijke situaties tussen de erfgenamen die soms leiden tot familieconflicten. In een nalatenschapsmediation wordt de juridische afwikkeling van de erfenis gekoppeld aan de familierelaties en de belangen van de betrokken erfgenamen. Hierdoor kunnen vrijwel altijd oplossingen worden gevonden die in ieders belang zijn en die vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend is. Als er een conflict onstaat over een testament kan het testament  in een nalatenschapsmediation op een gestructureerde en juridisch verantwoorde wijze worden uitgelegd voor de erfgenamen, onder begeleiding van de nalatenschapsmediator. Hierdoor kunnen kostbare en tijdrovende procedures over de juiste uitleg van het testament worden voorkomen.

FamilyFix

Merkt u dat u en uw partner steeds verder uit elkaar groeien, hebt u beiden andere ideeën over de opvoeding van de kinderen of hebt u steeds vaker ruzie over geld of conflicten met uw puberende kind? Ziet u erg op tegen een bezoek aan uw schoonouders of een familiereünie omdat bepaalde familieleden niet meer met elkaar praten? Zijn er onderhuidse spanningen of is de sfeer geladen?

Dan is de FamilyFix dé oplossing. Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept ontwikkeld om problemen binnen het gezin of de familie te verbeteren in 4 stappen, binnen 4 uur en voor een vaste prijs. De FamilyFix maakt snel helder wat de verwachtingen over en weer zijn, wat voor ieder gezins- of familielid belangrijk is, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Daardoor kan uw gezin weer een gezin zijn of zijn familiebijeenkomsten weer iets om naar uit te kijken.