Deal mediation

Deal mediation: een goede onderhandeling start met mediation

Mediation gaat niet altijd over conflicten. In de praktijk treedt de mediator steeds vaker op als begeleider bij een onderhandelingsproces om een optimale deal te krijgen en conflicten in een later stadium te voorkomen: deal mediation.

Bij deal mediation, ook wel deal facilitation of transactional mediation genoemd, begeleiden we de betrokken partijen bij een onderhandelingsproces. Door mediationtechnieken en onderhandelingsmethoden te gebruiken, bereiken we samen met u snelle, inhoudelijk optimale en vooral duurzame onderhandelingsresultaten. U bent zelf de deal maker, wij zijn verantwoordelijk voor het managen van het proces en treden voor beide partijen op als facilitator van deals. Het is ook mogelijk om ons als uw deal maker in te schakelen.

De mediator bij uw onderhandelingstraject

Onderhandelingen eindigen vaak met een suboptimaal resultaat. Soms ligt dat aan het onderwerp, de complexiteit of een gebrek aan ervaring bij de onderhandelaars, maar meestal is de oorzaak dat de betrokkenen niet bereid zijn hun doelstelling, strategie, blokkades en werkelijke belangen op tafel te leggen.

Een deal mediator zit aan beide kanten van de onderhandelingstafel, denkt met beide partijen mee en gebruikt alle, ook vertrouwelijke, informatie voor het bereiken van een optimale deal. Het resultaat: een optimale en duurzame deal, waarbij voor alle betrokkenen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, welke verwachtingen er zijn en wat de concrete afspraken zijn.

Een (internationale) samenwerking, een groot infrastructureel project of herhaaldelijke levering van diensten zijn een voortdurend onderhandelingstraject. Een gemiddelde deal is niet afgesloten als alle details zijn besproken en de handtekeningen zijn gezet, er is continu bijstelling en afstemming nodig. De deal facilitator is ook beschikbaar om de implementatie van een deal soepel te laten verlopen.

Wanneer onderhandelingsbegeleiding

Schakel Schonewille & Schonewille in voor onderhandelingsbegeleiding:

 • bij een complexe of internationale zaak, waarbij veel belangen op het spel staan
 • als onderhandelaars zich hebben ingegraven in hun standpunten
 • bij een grote, onduidelijke of onderling verdeelde achterban of een onduidelijk afstemmingsproces met de achterban
 • bij gebrek aan transparantie en onduidelijkheid over het onderhandelingstraject en de doelstellingen
 • bij tijdsdruk, machtsongelijkheid en verschillende informatie of als een partij lastige tactieken toepast

De deal facilitator:

 • geeft structuur aan de onderhandelingen en zorgt voor professioneel onderhandelingsmanagement
 • bevordert transparantie en beschikbaarheid van alle benodigde informatie
 • optimaliseert het resultaat door het gebruik van mediation- en onderhandelingstechieken
 • kan impasses, communicatie- en interpretatieproblemen voorkomen
 • houdt regie over adviseurs en andere betrokkenen bij de onderhandeling
 • ondersteunt bij het managen van achterbanproblematiek
 • bespreekt in vertrouwen opties en achterliggende belangen met elke partij afzonderlijk

Lees hier een praktijkvoorbeeld of lees onze blog over deal mediation. Lees ook het hoofdstuk Moving beyond ‘Just’ a Deal, a Bad Deal or No Deal, dat Manon Schonewille samen met Ken Fox schreef in de Wolters Kluwer publicatie ADR in Business.