Scheidingsmediation

Met een scheidingsmediator zonder gevecht uit elkaar

Hoe moet het nu met het huis, de pensioenen, het inkomen, het spaargeld? En vaak is natuurlijk de belangrijkste vraag: hoe zorgen we in deze en de komende periode goed voor onze kinderen? Met een professionele, gespecialiseerde scheidingsmediator komt u ook in de meest complexe scheidingszaken samen tot oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen. U hoeft geen gevecht te maken van uw scheiding. Na afloop kunt u elkaar nog steeds recht in de ogen kijken. Dat is wel zo prettig en zelfs essentieel als er ook kinderen in het spel zijn.

Scheiding in de rechtszaal of met een legal family mediator?

Het regelen van uw scheiding met tussenkomst van een legal family mediator heeft verschillende voordelen ten opzichte van een scheiding in de rechtszaal.

Echtscheiding in de rechtszaal
In de rechtszaal komt u tegenover elkaar te staan en kan uiteindelijk maar een van beide partijen winnen. Dit komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede en zorgt ervoor dat het gezamenlijk ouderschap veel moeizamer verloopt.

Echtscheiding met mediation
Niet tegenover elkaar maar met elkaar gaat u aan de slag met het regelen van de scheiding. Fred Schonewille is gespecialiseerd in (complexe) scheidingen en heeft vijftien jaar praktijkervaring als legal family mediator. Hij weet dat emoties in het scheidingsproces een grote rol spelen en laat deze dan ook als eerste aan de orde komen. Pas wanneer de emoties min of meer onder controle zijn, kunt u redelijke en evenwichtige afspraken maken met elkaar die vervolgens worden vormgegeven in een scheidingsconvenant: een rechtsgeldige overeenkomst waar u zowel zakelijk als gevoelsmatig mee verder kunt.

Veilig en vertrouwelijk

In een scheidingsmediation voert u individuele en gezamenlijke gesprekken en er wordt ook met de kinderen gesproken. Tijdens het mediationproces komen emotionele, communicatieve, relationele, zakelijke, juridische en fiscale zaken aan bod in een veilige, vertrouwelijke setting.

Maak van een echtscheiding geen vechtscheiding

In een scheidingsmediation komt u samen tot de beste oplossingen. Afspraken waar u beiden zowel financieel als emotioneel mee kunt leven en die juridisch goed verwoord en houdbaar zijn. De scheidingsmediator is een deskundige en onpartijdige professional die u samen begeleidt en informeert en ervoor zorgdraagt dat evenwichtige afspraken worden gemaakt.