TeamFix

Effectiviteit van uw team verhogen? Just Team Up, have a TeamFix

 

Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept op de Nederlandse markt geintroduceerd. De methodiek is zeer succesvol toegepast in het buitenland. Wilt u dat uw team effectief met elkaar werkt? Voorkom onduidelijkheden, los samenwerkingsconflicten op, maak heldere afspraken en Just Team Up! Met een Teamfix gaat uw team in 4 stappen en binnen 4 uur effectief aan het werk. En dat regelen wij voor een vast bedrag.

 

TeamFix: Sneller naar betere resultaten.

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie: huub@schonewille-schonewille.com of het mobiele nummer van TeamFix: 06 - 57 30 79 64. Als wij in gesprek zijn, kunt u ook ons secretariaat bellen:  020 - 206 77 15 

 • Verschil van inzicht en een andere manier van werken horen bij (samen)werken. Uiteenlopende opvattingen binnen een organisatie zijn waardevol, mits zij goed gemanaged worden. Geëscaleerde conflicten of voortsudderende samenwerkingsconflicten daarentegen kunnen een organisatie veel geld en tijd kosten.
 • Met een TeamFix krijgt u in 4 stappen binnen 4 uur een team dat samen optimaal aan de slag gaat.

Een TeamFix is bedoeld om de effectiviteit van uw team te verhogen. Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat de doelstellingen zijn, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover gecommuniceerd wordt, krijgt u een optimaal werkend team dat goed op elkaar ingespeeld is. En als er in uw team zaken spelen die niet lekker lopen of bij samenwerkingsconflicten, dan kan uw team na 4 uur weer effectief samen aan het werk.

 

Just Team Up! Hoe werkt een TeamFix?

Spelregels en plan van aanpak

 1. Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.
 2. De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeit een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:
  • Het gaat niet om het achterhalen van de enige juiste aanpak, de waarheid of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om zelf een bijdrage te willen leveren, het stimuleren van de al aanwezige kwaliteiten binnen het team en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Aan het eind van de TeamFix zijn de verbeterpunten binnen het team en de daaruit voortvloeiende concrete acties voor iedereen duidelijk en iedereen committeert zich aan persoonlijke actiepunten. De interventie is erop gericht om alle teamleden weer effectief met elkaar aan het werk te krijgen met heldere afspraken over de vraag: 'Wie is verantwoordelijk voor wat?'
  • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet haalbaar actieplan dat door alle betrokkenen onderschreven wordt.
  • Er worden geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens worden er vragen gesteld.
  • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek.
  • In de praktijk betekent dit: niet ‘psychologiseren’, geen uitgebreide uitwisseling van eventuele onderlinge frustraties of zienswijzen, er wordt geen schuldige of slachtoffer aangewezen en er wordt ook geen ‘verhaal gehaald’.
  • Eventueel oplaaiende emoties komen op de ‘frustratieflip’ en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

 

Voorwaarden voor het slagen van een TeamFix

 • Het team en de leidinggevende zien dat er ruimte voor verbetering is, of dat er problemen zijn die zij willen oplossen.
 • Transparante verwachtingen; het team onderschrijft het "Just Team Up"-plan van aanpak en de TeamFix-spelregels.
 • Toezeggingen van ieder teamlid om een actieve bijdrage te willen leveren om de samenwerking te optimaliseren en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken.
 • Na de intake hoort u of uw team geschikt is voor een TeamFix en adviseren wij - eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject. In zaken met juridische of complexe onderliggende interpersoonlijke conflicten adviseren wij u legal business mediation.

 

 

Werkschema TeamFix

Intake - Het leggen van de basis voor een TeamFix: Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats met de opdrachtgever van maximaal 1 uur en daarna volgen de zogenaamde pre-TeamFix-briefings van de teamleden waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Een TeamFix-werkbijeenkomst van maximaal 4 uur met het gehele team:

Stap 1 - Introductie en start: onderschrijven spelregels, afspraken en plan van aanpak (30 minuten).

Stap 2 - Situatie in kaart brengen: situatieanalyse, conflictanalyse en voorhanden zijnde oplossingen; weerstand en blokkades (2 uur).

Stap 3 - Actieplan, werkbare oplossingen: individueel actieplan voor elke deelnemer, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (1 uur).

Stap 4 - Afronding: evaluatie van de TeamFix werkbijeenkomst (30 minuten).

Twee maanden na de TeamFix volgt een evaluatie met de teamleden en een gesprek met de opdrachtgever.

Follow-up en review: meten hoe het team nu werkt en eventuele bijstelling van de gevonden oplossingen (30 minuten).

 

Vaste kosten

Het complete TeamFix traject (stappen 1 t/m 4, de intake en de follow-up en review) wordt voor een vast bedrag aangeboden: € 2.795,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief reiskosten van de facilitators, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

Download hier de brochure.

 

Internationaal

TeamFix wordt ook succesvol toegepast in Duitsland en andere landen door onze samenwerkingspartner Teamfixx. Wij hebben hierdoor een team voor u ter beschikking dat een teamfix in verschillende talen (Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans, Pools) en grensoverschrijdend kan aanbieden: 

Wilt u weten wat een TeamFix voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via huub@schonewille-schonewille.com of via het mobiele nummer van TeamFix: 06 - 57 30 79 64.