Start-Up-Fix

Een nieuw team? Maak een goede start met een Start-Up-Fix!

Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De methodiek is zeer succesvol toegepast in het buitenland. Wilt u een optimaal werkend team en een vruchtbare samenwerking? Begin met de neuzen in dezelfde richting, voorkom onduidelijkheden, maak heldere afspraken en Just Team Up! Met een Start-Up-Fix krijgt uw team in 4 stappen en binnen 4 uur een optimale start. En dat regelen wij voor een vast bedrag.

Start-Up-Fix: Sneller naar betere resultaten. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via huub@schonewille-schonewille.com of bel het mobiele nummer van TeamFix voor een afspraak: 06 - 57 30 79 64.

 • Fusies, overnames, een start-up, nieuwe teams of een nieuwe samenwerking? Met een Start-Up-Fix maakt uw nieuwe team de juiste start voor een vruchtbare en bevredigende samenwerking.
 • Met een Start-Up-Fix krijgt u in 4 stappen binnen 4 uur een team dat samen optimaal aan de slag gaat.

Een Start-Up-Fix  is bedoeld om uw team optimaal te laten starten. Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat de doelstellingen zijn, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover gecommuniceerd wordt, krijgt u een effectief werkend team dat goed op elkaar ingespeeld is. Na 4 uur heeft u samen de juiste basis gelegd. 

 

Just Team Up! Hoe werkt een Start-Up-Fix?

Spelregels en plan van aanpak

 1. Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.
 2. De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeit een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:
  • Het gaat niet om het achterhalen van de enige juiste aanpak. Wel belangrijk is de motivatie van alle teamleden om zelf een optimale bijdrage te willen leveren, het stimuleren van de al aanwezige kwaliteiten binnen het team en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Aan het eind van de Start-Up-Fix zijn de sterke punten en verbeterpunten van alle teamleden, de verwachtingen over en weer, de persoonlijke doelstellingen en de doelstellingen van het team en de daaruit voortvloeiende concrete acties voor iedereen duidelijk en iedereen committeert zich aan persoonlijke actiepunten. De interventie is erop gericht om alle teamleden met dezelfde verwachtingen optimaal met elkaar te laten starten met heldere afspraken over de vraag: 'Wat gaan we doen en wie is verantwoordelijk voor wat?'
  • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet haalbaar actieplan dat door alle betrokkenen onderschreven wordt.
  • Er worden geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens worden er vragen gesteld.
  • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek over de start en de te maken afspraken.
  • Het resultaat van de Start-Up-Fix kan ook zijn het op papier zetten van een juridische samenwerkingsovereenkomst.
  • Nieuwe ideeën komen op de 'brainwave-flip' en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

 

Voorwaarden voor het slagen van een Start-Up-Fix   

 • Transparante verwachtingen en het team onderschrijft het "Just Team Up"-plan van aanpak en de Start-Up-Fix spelregels.
 • Toezegging van ieder teamlid om een actieve bijdrage te willen leveren om de samenwerking te optimaliseren en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken. 
 • Na de intake hoort u of uw team geschikt is voor een Start-Up-Fix en adviseren wij - eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject.

Werkschema Start-Up-Fix

Intake - Het leggen van de basis voor een Start-Up-Fix: Voorafgaand vindt een intake-gesprek plaats met de opdrachtgever van maximaal 1 uur en daarna volgen de zogenaamde pre-Start-Up-Fix-briefings van de teamleden waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Een Start-Up-Fix-werkbijeenkomst van maximaal 4 uur met het gehele team:

Stap 1 - Introductie en start: onderschrijven spelregels, afspraken en plan van aanpak (30 minuten).

Stap 2 - Situatie in kaart brengen: huidige en gewenste situatieanalyse, doelstellinganalyse, bespreken van verwachtingen en eventuele verschillende ideeën (2 uur).

Stap 3 - Actieplan, werkbare doelstellingen: individueel actieplan voor elke deelnemer, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (1 uur).

Stap 4 - Afronding: evaluatie van de Start-Up-Fix werkbijeenkomst. (30 minuten).

Twee maanden na de Start-Up-Fix volgt een schriftelijke evaluatie met de teamleden en een gesprek met de opdrachtgever.

Follow-up en review - meten hoe het team werkt en eventuele bijstelling van de actiepunten (30 minuten).

 

Vaste kosten

Het complete Start-Up-Fix-traject (stappen 1 t/m 4, de intake en de follow-up en review) wordt voor een vast bedrag aangeboden: € 2.795,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief reiskosten van de facilitators, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

Wilt u weten wat een Start-Up-Fix voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via huub@schonewille-schonewille.com of bel met het mobiele nummer van TeamFix voor het maken van een afspraak: 06 - 57 30 79 64.