FamilyFix

Stop de ruzies en word weer een familie met FamilyFix! 

 

Merkt u dat u en uw partner steeds verder uit elkaar groeien, spelen er andere ideeën over de opvoeding van de kinderen of heeft u steeds vaker ruzie over geld of conflicten met uw puberende kind? Ziet u erg op tegen een bezoek aan uw schoonouders of een familiereünie omdat bepaalde familieleden niet meer met elkaar praten, er onderhuidse spanningen zijn of de sfeer geladen is? Dan is FamilyFix dé oplossing.

Schonewille & Schonewille heeft een uniek concept ontwikkeld om problemen binnen het gezin of de familie te verbeteren in 4 stappen, binnen 4 uur en voor een vaste prijs. Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat voor ieder gezins- of familielid belangrijk is, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover gecommuniceerd wordt, kan uw gezin weer een gezin zijn of zijn familiebijeenkomsten weer iets om naar uit te kijken.

De FamilyFix kan de opmaat zijn naar premarital mediation. Het is een kortetermijnoplossing met respect voor beide partners.

FamilyFix: Sneller naar betere resultaten 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie via fred@schonewille-schonewille.com of bel Fred Schonewille voor een afspraak via 06 - 50 23 05 77.

 • Hebt u ruzie met uw ouders, broers en/of zusters, neef en/of nicht of oom en tante? Hebt u conflicten over de nalatenschap van een familielid? En wilt u dat deze conflicten snel en effectief tot een oplossing komen zonder dat de gehele familiegeschiedenis eindeloos wordt opgerakeld? Kies dan voor een FamilyFix.
 • Doordat helder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn, wat voor ieder familielid belangrijk is, wie verantwoordelijk is voor wat en hoe daarover in de toekomst gecommuniceerd wordt, krijgt u met een FamilyFix in 4 stappen binnen 4 uur een familie die weer een familie is - en het is nog leuk ook.

Hoe werkt een FamilyFix?

1  Er wordt gewerkt met een duidelijk stappenplan en een strak tijdschema voor de bijeenkomst van maximaal 4 uur.

2  De aanpak is toekomst- en oplossingsgericht. Hieruit vloeit een aantal heldere spelregels en doelstellingen voort:

 • Het gaat niet om het achterhalen van wie wanneer allemaal dingen verkeerd heeft gedaan, ook niet om ‘de waarheid’ of om gelijk krijgen. Wel belangrijk is de motivatie om zelf een bijdrage te willen leveren, het stimuleren van de al aanwezige kwaliteiten binnen de familie en het maken van afspraken met voor iedereen duidelijke vervolgstappen. Na de FamilyFix zijn de verbeterpunten binnen de familie en de daaruit voortvloeiende concrete afspraken voor iedereen duidelijk en iedereen committeert zich aan persoonlijke actiepunten. De FamilyFix is er op gericht om alle familieleden weer respectvol naar elkaar te laten kijken, een werkbare manier van omgaan met elkaar te vinden en conflicten achter u te laten.
 • Doelstelling is het ontwikkelen van een concreet haalbaar actieplan dat door alle betrokkenen onderschreven wordt.
 • Er worden tijdens de FamilyFix geen onnodige discussies gevoerd, hoogstens worden er vragen gesteld.
 • De facilitator bepaalt de communicatieregels en begeleidt het gesprek.
 • In de praktijk betekent dit: niet ‘psychologiseren’, geen uitgebreide uitwisseling van eventuele onderlinge frustraties of zienswijzen, er wordt geen schuldige of slachtoffer aangewezen en er wordt ook geen ‘verhaal gehaald’.
 • Eventueel oplaaiende emoties komen op de ‘frustratieflip’ en kunnen later zo nodig in een separaat traject worden behandeld.

Voorwaarden voor het slagen van een FamilyFix   

 • De familieleden zien dat er ruimte is voor verbetering of dat er problemen zijn en willen dit oplossen.
 • Transparante verwachtingen en de familie onderschrijft de FamilyFix-spelregels.
 • Toezegging van ieder familielid om een actieve bijdrage te willen leveren om de conflicten op te lossen en zich te houden aan de afspraken die ze zelf maken. 
 • Na de vrijblijvende intake hoort u of de problematiek van uw familie geschikt is voor een FamilyFix en adviseren wij - eventueel als begeleidende maatregel - zo nodig een ander traject. In zaken met juridische of complexe onderliggende interpersoonlijke conflicten adviseren wij u legal family mediation.


 

Werkschema FamilyFix

Intake - Het leggen van de basis voor een FamilyFix: Voorafgaand vindt een telefonisch intakegesprek van maximaal 1 uur plaats met het familielid of de familieleden die de FamilyFix heeft of hebben aangevraagd. Daarna volgen de zogenaamde pre-FamilyFix-briefings voor alle betrokken familieleden waarbij iedereen een korte lijst met meerkeuzevragen krijgt.

Daarna volgt een FamilyFix-bijeenkomst van maximaal 4 uur met de gehele familie:

Stap 1 - Introductie en start: onderschrijven van spelregels, afspraken en plan van aanpak (maximaal 30 minuten).

Stap 2 - Situatie in kaart brengen: situatieanalyse, conflictanalyse en bekijken van voorhanden zijnde oplossingen; onderzoeken van weerstand en blokkades (maximaal 2 uur).

Stap 3 - Actieplan, werkbare oplossingen: individueel actieplan voor elke familielid, gezamenlijk actieplan, ontwikkelen van een fall back scenario (maximaal 1 uur).

Stap 4 - Afronding: evaluatie van de FamilyFix-bijeenkomst (30 minuten). 

Een maand na de FamilyFix volgt een evaluatie met de familieleden.

Follow-up en review: kijken hoe het met uw familie gaat na de FamilyFix en eventuele bijstelling van de gevonden oplossingen (30 minuten).

 

Vaste kosten

Het complete FamilyFix-traject (stappen 1 t/m 4, intake en follow-up) wordt voor een vast bedrag aangeboden. Bij een bijeenkomst met maximaal 4 familieden is dat € 1.495,- excl. btw. Indien meer dan 4 familieleden betrokken zijn is dat € 2.495,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief eventuele reiskosten van de facilitator, voorbereiding, eventueel tussentijds overleg en follow-up en wordt door alle betrokkenen gezamenlijk betaald. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent.

 

WIlt u weten wat een FamilyFix voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via fred@schonewille-schonewille.com of bel met Fred Schonewille voor het maken van een afspraak via 06 - 50 23 05 77.